Landbouw+Collectief+maant+Tweede+Kamer+tot+actie
Nieuws
© ZLTO

Landbouw Collectief maant Tweede Kamer tot actie

De dertien organisaties van het Landbouw Collectief hebben de Tweede Kamer opgeroepen om nu in actie te komen en het plan van het Landbouw Collectief te omarmen. Zij stellen dat daarmee onnodig smijten met gemeenschapsgeld wordt voorkomen.

Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is drie maanden nadat het Landbouw Collectief zijn plan van aanpak 'Uit de gecreëerde stikstofimpasse' presenteerde. De dertien partijen stellen dat dit plan ervoor zorgt dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven kan komen en niet afglijdt naar een economische recessie.


Het Landbouw Collectief erkent dat in het lopende overleg met het kabinet stappen worden gezet, maar met die stappen is de impasse niet doorbroken. Bij boeren en hun gezinnen heerst er nog altijd grote onzekerheid, evenals in andere betrokken sectoren zoals de bouw, luchtvaart en infrastructuur, stelt het Landbouw Collectief.

Laatste punten

In het plan van het Landbouw Collectief is aangegeven dat de sector maatregelen kan en wil nemen op het gebied van voer, weidegang en uitrijden van mest bij melkvee om de uitstoot van stikstof verder terug te brengen. Het Landbouw Collectief stelt dat de voorgestelde maatregelen in 2020 een besparing kunnen opleveren van omgerekend 15 mol stikstof per hectare per jaar.

Het Landbouw Collectief roept de Tweede Kamer op het kabinet aan te sporen om het plan te omarmen, overeenstemming te bereiken over de laatste punten en daarmee aan de slag te gaan.

Nauwelijks effect

Het Landbouw Collectief krijgt steeds sterkere aanwijzingen dat ingrijpende maatregelen zoals opkoop en verplaatsing van bedrijven nauwelijks effect hebben op de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. Ook lijkt het aandeel van de landbouw in de depositie op deze gebieden veel lager dan tot nu wordt genoemd.

Deze aanwijzingen komen uit de externe analyse van de RIVM-stikstofdata en -modellen die het Mesdagfonds heeft laten uitvoeren en waarvan de uitkomsten op 20 februari worden gepresenteerd.

Spoedwet aanpak stikstof

In december heeft de overheid met de Spoedwet aanpak stikstof de mogelijkheid gecreëerd om dwingend maatregelen op te leggen, bijvoorbeeld op het gebied van voer.

Het Landbouw Collectief is hier geen voorstander van en vindt dat 'Den Haag' nooit tot in detail mag voorschrijven wat wanneer aan een koe, varken of kip gevoerd moet worden. Dat gaat alleen maar tot problemen leiden, niet in de laatste plaats voor de gezondheid van de dieren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 0°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  7° / 5°
  80 %
Meer weer