Keurmest+in+november+van+start
Nieuws
© nieuwe oogst

Keurmest in november van start

Wanneer alles volgens plan verloopt, worden medio november de eerste Keurmest-certificaten uitgegeven. Met Keurmest wordt de hele keten gecertificeerd. Het is een product van de samenwerking 'Eerlijke mestketen', waarin verschillende organisaties samenwerken.

Onder de noemer 'Samen werken in een eerlijke keten' lopen er nu twee grote projecten, waarin het draait om het digitaliseren en certificeren van de mestketen. Op dit moment vinden er proefaudits plaats om de mestcertificering verder in te vullen en te toetsen. Hierbij zijn onder meer twee varkensbedrijven betrokken.

'De verwachting is dat dan in de loop van dit voorjaar de voorwaarden die gaan gelden voor het Keurmest-certificaat bekend worden. Dan moeten certificerende instanties hun organisatie en processen daarop nog inrichten. Ondertussen wordt er gebouwd aan een digitaal systeem waarin alle data worden verwerkt', licht Hans Verkerk van de sectie Meststoffendistributie toe.

Transparantie en informatie

Door onder andere alle data realtime vast te leggen en te koppelen in een digitaal platform willen partijen meer transparantie en informatie over de kwaliteit van de mest(producten) bewerkstelligen. Daarnaast moet het gemak opleveren voor de deelnemers, de mogelijkheid om te benchmarken en het beter tot waarde brengen van de mest. 'De ambitie is om in november van start te kunnen met Keurmest, maar daarvoor moet er nog wel veel werk worden verricht', weet Verkerk.

Bekijk meer over: