Miljoenen+voor+Brabantse+stalinnovatie
Nieuws
© ZLTO

Miljoenen voor Brabantse stalinnovatie

Provincie Noord-Brabant trekt 4,4 miljoen euro uit voor het realiseren van het Total Circulair Farmconcept bij drie Brabantse varkenshouders. Dit nieuwe stalsysteem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur.

De subsidie van de provincie gaat naar de varkenshouders Van Lamoen (Oss), Meulendijks (Deurne) en Van den Brand (Hoeven). Samen met een breed consortium aan bedrijven ontwikkelden zij het Total Circulair Farmconcept. De totale kosten voor de stalinnovaties bedragen voor de ondernemers zo'n 7,8 miljoen euro.

In het Total Circulair Farmconcept staat snelle mestbewerking centraal. Bij een regulier varkensbedrijf worden de mest en urine verzameld in de mestkelder onder de stal. Door chemische en biologische reacties tussen de mest en urine ontstaan dan ammoniak, methaan en geur.

De innovatie die ontwikkeld is door automatiseringsbedrijf Kamplan bestaat eruit dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat. De mest en urine komen in de vloeistof, net als in een gewoon toilet. Deze vloeistof, de mest en urine worden regelmatig met behulp van een geautomatiseerd pompsysteem naar een installatie op het varkensbedrijf gebracht.

Circulair

In die installatie wordt de vloeistof gescheiden, belucht en gefilterd. Het filter haalt waardevolle meststoffen uit de vloeistof en die worden toegevoegd aan de dikke fractie. De dikke fractie wordt als meststof op het land gebracht en de vloeistof gaat terug naar de opvang onder de stal.

Bij de behandeling van de mestvloeistof wordt via een natuurlijk proces van nitrificatie en denitrificatie de stikstofverbindingen omgezet naar onschadelijk stikstofgas. De ammoniakuitstoot van een stal met het Total Circulair Farmconcept ligt naar verwachting 85 procent lager dan die van een gangbare stal.

De methaanuitstoot neemt naar verwachting 90 procent af. Het stalconcept reduceert ook de geuroverlast en verbetert het stalklimaat. Het concept wordt getest op de bedrijven die zijn gesubsidieerd. Naast het meten van emissiewaarden hechten de ondernemers veel waarde aan de praktische haalbaarheid van het concept.

Consortium

Naast de varkenshouders Van Lamoen, Meulendijks en Van den Brand zijn bij Total Circulair Farmconcept adviesbureaus Connecting Agri & Food en DLV Advies, automatiseringsbedrijf Kamplan en Wageningen University & Research (WUR) betrokken.

Het ministerie van LNV heeft de WUR gesubsidieerd in haar bijdrage voor het stalontwerp en een vooronderzoek naar emissiemetingen uit de mestbewerkingsinstallatie. De stalinnovatie is een 'open innovatie': aanpak en onderzoeken zijn openbaar.

Weer

 • Vrijdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  12° / 1°
  10 %
Meer weer