LTO+ontkracht+verdachtmakingen+in+YouTube%2Dvideo
Nieuws
© Dirk Hol

LTO ontkracht verdachtmakingen in YouTube-video

Stemmingmakerij tegen LTO door tegenstanders van de organisatie heeft louter tot doel LTO Nederland en haar leden schade te berokkenen, partijen uit elkaar te spelen en onrust te zaaien onder boeren en tuinders. Dat is volgens LTO buitengewoon schadelijk voor de sector.

Dat is de reactie van LTO Nederland op verdachtmakingen en valse beschuldigingen aan het adres van de belangenorganisatie, zoals recent met een YouTube-filmpje van Blue Tiger Studio. De brancheorganisatie heeft een verklaring naar de leden gestuurd.

'LTO Nederland steekt als grootste belangenbehartiger van boeren en tuinders het hoofd boven het maaiveld uit. Hoge bomen vangen veel wind, in dit werk- en krachtenveld vindt er reeds een aantal maanden een aaneenrijging van verdachtmakingen plaats richting LTO', staat in de schriftelijke reactie.

Open vizier

Als belangenbehartiger vindt LTO een open vizier naar de samenleving noodzakelijk. 'Om als boeren en tuinders te kunnen functioneren, is draagvlak vanuit de samenleving van essentieel belang. LTO ziet het als belangenbehartiger dan ook als haar taak continu het belang van boeren en tuinders te verbinden met de samenleving.'


De voortdurende campagne van valse aantijgingen en ophitsing van YouTube-kanaal Blue Tiger Studio kreeg deze week een nieuw hoofdstuk met als doel om onrust te stoken, meldt LTO. Zo wordt onder meer de in 2013 afgesloten bestuursovereenkomst met Tennet opgevoerd. Boeren en tuinders hebben vaak te maken met Tennet, omdat de organisatie elektriciteitsleidingen door en over land aanlegt. Deze overeenkomst is overigens al opgezegd.

Transparantie

'Deze overeenkomst is in 2013 in volledige transparantie en goede terugkoppeling naar de leden van LTO afgesloten met het doel ondernemers te ontzorgen en via een koepelovereenkomst een hogere vergoeding te bedingen', stelt LTO. 'Als individuele ondernemer sta je niet sterk tegenover Tennet, als collectief wel. Leden kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan deze overeenkomst.'


'Reeds bij de evaluatie in 2016 zijn diverse knelpunten en bezwaren van onze leden besproken. Eind vorig jaar heeft dit na veel onderhandelingen uiteindelijk tot de opzegging geleid. LTO blijft zich uiteraard inspannen om de collectieve belangen van boeren en tuinders te behartigen, ook in het leidingendossier. Met Gasunie is onlangs een principeakkoord bereikt, met Tennet nog niet.

Onrust

LTO gaat niet op elke verdachtmaking in. 'In dit geval leek het ons juist om te reageren, omdat het tot onrust leidt. Dat is niet in het belang van boeren en tuinders. Namens onze leden besteden wij onze tijd liever aan het oplossen van de vele beleidsdossiers die een impact hebben op de Nederlandse land- en tuinbouw.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  80 %
Meer weer