Provincie%3A+geen+vrijere+invulling+PrimA4a
Nieuws
© Bert Hartman

Provincie: geen vrijere invulling PrimA4a

Gedeputeerde Staten wijzen het verzoek van gemeente Haarlemmermeer van de hand om bij de verdere ontwikkeling van PrimA4a bij Rijsenhout ook andere dan glastuinbouwgerelateerde bedrijvigheid toe te staan.

Eind december vroeg de gemeente in een brief aan de provincie om een vrijere invulling voor deelplan 5 in PrimA4a om daarmee de stroeve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied vlot te trekken. Eerder al liet ook het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) weten graag ook andersoortige bedrijven toe te staan, zoals logistiek, verpakking en opslag.

Het provinciaal bestuur houdt vast aan de oorspronkelijke functie voor PrimA4a, vanwege meerdere eerder gemaakte afspraken met de gemeenten, maar ook met andere partijen in het gebied. Zo ziet de Greenport Aalsmeer het nieuwe tuinbouwgebied langs de snelweg A4 nog steeds als een goede uitwijklocatie voor de glastuinders die elders in de regio ruimtelijk in de knel zitten of plaats moeten maken voor andere bestemmingen, zoals woningbouw.

Sterk tuinbouwcluster

Die mening wordt gedeeld door de gemeente Aalsmeer. Verder draagt het behoud van dit glasareaal bij aan het behoud van een sterk tuinbouwcluster. Ook verwijst de provincie naar de afspraken die zijn gemaakt binnen Platform Bedrijven en Kantoren voor de ontwikkeling van andere bedrijventerreinen en transformatielocaties.

Noord-Holland stelt dat de ontwikkeling van het hele PrimA4a een 'lange adem en een heldere koers vraagt'. Het provinciebestuur stelt de afgelopen tijd nog 6 miljoen euro te hebben geïnvesteerd in 'goede vestigingsvoorwaarden om te komen tot een toekomstbestendig gebied voor de primaire glastuinbouw'.

Deadline

Ook verwijst de provincie in de brief naar de deadline van 31 december 2021 dat alle activiteiten voor de invulling van het gebied dienen te zijn afgerond en rapportage van de afrekening drie maanden later. Worden die data niet gehaald, dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag, aldus het provinciebestuur.

De gemeente Haarlemmermeer heeft kennis genomen van het standpunt van de provincie dat ze geen aanleiding ziet om samen met de gemeente glasgelieerde activiteiten binnen PrimA4a mogelijk maken. 'Dat standpunt stelt ons zeer teleur', zegt een gemeentelijke woordvoerder.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  6° / 1°
  40 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 0°
  80 %
Meer weer