Oproep+voor+grote+Friese+weidevogelgebieden
Nieuws
© Provincie Zuid-Holland

Oproep voor grote Friese weidevogelgebieden

In Friesland moeten in ieder geval tien robuuste weidevogelgebieden van ten minste 1.000 hectare komen om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan. Dit roepen natuurorganisaties in Friesland de provincie op.

Friesland heeft 110.000 hectare aan weidevogelkerngebieden. Deze gebieden zijn volgens de partijen in het Olterterpoverleg onvoldoende om de achteruitgang van weidevogels te keren. 'De laatste jaren vlakt de achteruitgang wat af, maar van herstel is nog geen sprake. De afname van de kievit lijkt zelfs te versnellen', stellen zij.

Daarom pleiten de Bond van Friese VogelWachten, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieu Federatie (FMF) en Nederlandse Jagersvereniging voor tien gebieden van minstens 1.000 hectare met een harde kern van 300 hectare of meer kruidenrijk grasland of hoog waterpeil. Ze verwachten dat een hoge dichtheid van weidevogels op grote oppervlakten zich meer kan verweren tegen predatoren.

Bovendien roepen ze de provinciale overheid op dat de huidige schaal van weidevogelbescherming ook buiten de robuuste weidevogelgebieden gehandhaafd moet blijven. De organisaties boden gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) donderdag hun advies 'Fryslân Greidfûgellân' aan.

Roerganger

Volgens voorzitter Durk Durksz van het Olterterpoverleg zijn er in Friesland plekken die geschikt zijn voor robuuste weidevogelgebieden, bijvoorbeeld Greidhoeke, Idzegea, Workumerwaard en Kollum-Oost. 'In deze gebieden zijn echter nog gaten waar niet aan weidevogelbeheer wordt gedaan. Deze gebieden werken verstorend. Het is nog te veel versnipperd.' Durksz vindt dat de provincie in het weidevogelbeheer 'roerganger' moet zijn. 'Boeren willen echt wel veranderen. Maar daar moet dan wel een goed verdienmodel aan gekoppeld zijn.'

Daar is voorzitter Albert van der Ploeg van het Kollektivenberied Fryslân het mee eens. Het Kollektivenberied Fryslân is een van de partijen in het Olterterpoverleg. Van der Ploeg denkt dan niet alleen aan een meerprijs voor de melk waar oud-burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden een plan voor lanceerde, maar ook aan bijvoorbeeld een verhoging van de ozb of provinciale opcenten 'Een boer laat geld liggen als hij aan weidevogelbeheer doet. Burgers willen genieten van natuur en landschap. Dan moet daar ook een verplichting tegenover staan. Wie vraagt om het product, moet er ook voor betalen. Dat moet niet incidenteel zijn.'

Geschikt moment

Is het wel verstandig om juist in de stikstofcrisis met dit advies te komen? Van der Ploeg merkt op dat het een heel geschikt moment ervoor is. 'Iedereen is in beweging. Mensen zien dat een boer het water aan de lippen staat. Dat er wat moet veranderen.'

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
Meer weer