Glastuinbouw+Gelderland+zoekt+werknemers
Achtergrond
© Greenport Gelderland

Glastuinbouw Gelderland zoekt werknemers

Om het tekort aan arbeidskrachten in de glastuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen te verminderen, is imagoverbetering, een positiever beeld over flexibele arbeid en een tegemoetkoming voor begeleiding van statushouders gewenst. Dit kwam naar voren tijdens de bijeenkomst Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen op 19 november.

In hoeverre speelt het tekort aan arbeidskrachten in deze regio en hoe kan dit worden aangepakt? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst die Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen onlangs in Elst organiseerde.

Volgens Harrie Vreman, regiocoördinator Gelderland-Oost & Groningen/Drenthe van Glastuinbouw Nederland, is de situatie in andere gebieden nijpender dan in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. 'Maar ook hier is de instroom kleiner dan de uitstroom.'

Dat leidt nog niet tot problemen in de bedrijfsvoering, maar het is wel zaak om nu maatregelen te nemen tegen de schaarste in het aanbod van gekwalificeerd personeel. 'We zullen aan verbetering van het imago moeten werken', zegt Vreman. 'Veel jongeren hebben het beeld dat het in kassen gaat om ongeschoold en monotoon werk. Ze zijn vaak niet op de hoogte van alles wat er gebeurt op het gebied van robotisering en digitalisering.'

We moeten er nu voor zorgen dat we voldoende gekwalificeerd personeel krijgen

Harrie Vreman, regiocoördinator Gelderland-Oost & Groningen/Drenthe van Glastuinbouw Nederland

Focus van mbo's

Vreman geeft aan dat de groene mbo's in Oost-Gelderland vooral opleidingen hebben voor hoveniers, bloemisten en dierverzorgers. Ze zijn minder gericht op werk in de kassen, terwijl daar toch veel techniek bij komt kijken.

'Daarnaast draagt het werk in de sector bij aan de gezondheid en het geluk van mensen, net als aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken als de oplopende zorgkosten en de wereldvoedselproblematiek', vult beleidsspecialist Peter Loef van Glastuinbouw Nederland aan.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland sprak tijdens zijn presentatie de wens uit dat er in Nederland vier mbo's komen met specifieke glastuinbouwopleidingen, waarvan één in Oost-Nederland. Deze opleidingen moeten wel voldoende studenten aantrekken.


Succesvolle projecten in Westland

Loef vertelde in zijn presentatie onder andere over succesvolle projecten in het Westland die jongeren weten te interesseren voor de glastuinbouw en die mogelijk ook interessant zijn voor Oost-Gelderland. Bij Go Go Greenhouse geven glastuinders rondleidingen in hun bedrijf aan scholieren die in vakanties en op zaterdag in de kas werken. Zo krijgen de scholieren een completer beeld van de mogelijkheden in de glastuinbouw. En voor 'Vlog uit de Kas' maken ze wekelijks een vlog over hun uiteenlopende werkzaamheden in de kas.

Maar naast het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten spelen andere ontwikkelingen een rol. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Dat betekent in de praktijk dat flexibele arbeid 7 procent meer gaat kosten.

Loef: 'Probleem is dat zowel de politiek als de vakbonden een negatieve houding hebben tegenover flexcontracten, terwijl de glastuinbouw vanwege seizoensarbeid vaak geen andere keus heeft.' In zijn ogen is de huidige cao te ingewikkeld en zou een nieuwe eenvoudiger moeten zijn, met de mogelijkheid tot maatwerk in individuele bedrijven.

Koerdische statushouder pakt anthurium in bij Karma Plants in Bemmel.
Koerdische statushouder pakt anthurium in bij Karma Plants in Bemmel. © Greenport Gelderland

Uitbuiting van werknemers

Kuipplantenkweker Harry Beijer uit Bemmel sluit zich daarbij aan. 'De buitenwereld gaat ervan uit dat flexibele contracten bedoeld zijn om mensen uit te buiten. Daarbij komen vooral de excessen boven tafel, terwijl de meeste ondernemers zich aan de regels houden en zorgen voor goede huisvesting', zegt hij.

Beijer vindt ook dat het verschil tussen wat telers bruto uitbetalen te groot is. 'Ik betaal mijn Poolse werknemers 19 euro per uur en daarvan krijgen zij slechts 9 euro in het handje. Van de rest gaat een heel groot deel naar de overheid.'

Uit de zaal kwam ook het geluid dat flexkrachten soms geen vast contract willen als een ondernemer hen dat aanbiedt. Het is financieel vaak gunstiger voor hen om met een WW-uitkering terug te gaan naar het land van herkomst. Daar is weinig controle op het zoeken naar vervangend werk.


Groot aantal statushouders

Specifiek voor de regio is wel het relatief grote aantal statushouders, dat wil zeggen asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Vooral in de gemeente Lingewaard is daarvan sprake, zegt Vreman. Karin Terwindt van Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland en Peter Piscaer van het werkbedrijf Rijk van Nijmegen hielden daarover een presentatie.

Terwindt en Piscaer vertelden dat ze pas dit jaar betrokken zijn geraakt bij het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. Ze hebben op 7 april, tijdens Kom in de Kas, een Werkplein verzorgd. Daar was veel belangstelling voor.

Naar aanleiding daarvan is in september een excursie naar tuinbouwbedrijven georganiseerd voor tien statushouders. Uiteindelijk is geen enkele kandidaat geplaatst, maar dat wil in de ogen van de organisatoren niet zeggen dat het niet mogelijk is.

Tegemoetkoming vanuit overheid

De aanwezige tuinbouwondernemers geven aan dat een tegemoetkoming vanuit de overheid bij het plaatsen van een statushouder gewenst is, omdat begeleiding veel tijd kost. Daarnaast ervaren zij het als lastig dat iedere gemeente zijn eigen regels heeft.

Het werkbedrijf van het Rijk van Nijmegen kan bijvoorbeeld wel een deel van het loon compenseren, maar het werkgeversservicepunt Midden-Gelderland niet. Terwindt gaf aan dat het in elk geval positief is dat de verschillende organisaties elkaar hebben gevonden. En ze zegt ook dat de samenwerking in kwesties van vraag en aanbod sterk is verbeterd.

Glastuinbouwpact wil internationale positie uitbouwen
Deelnemers aan het in 2011 opgerichte Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen zijn glastuinbouwbedrijven, Greenport Arnhem-Nijmegen, Glastuinbouw Nederland, de gemeentes Lingewaard en Overbetuwe, Rabobank Oost-Betuwe en coöperatie van bloemen- en plantenkwekers Plantion. Doel is om de internationale positie in handel en logistiek van het glastuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen verder uit te bouwen. Een belangrijk ontwikkelingsgebied voor de tuinbouw is NEXTgarden in de gemeente Lingewaard, dat op 735 hectare 235 bedrijven telt met 2.150 arbeidsplaatsen. De netwerkorganisatie zet in op duurzaamheid, innovatie, marktgerichtheid en krachtenbundeling en werkt samen met onder andere Greenport Gelderland en andere tuinbouwclusters in het Rivierengebied. Het pact organiseert trainingen, bijeenkomsten, excursies, symposia, marketingevenementen, pr-activiteiten en projecten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  17° / 12°
  70 %
 • Maandag
  19° / 13°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 13°
  70 %
Meer weer