Stikstof+en+PFAS+remmen+toekomstperspectief
Nieuws
© Twan Wiermans

Stikstof en PFAS remmen toekomstperspectief

De onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid zet een stevige rem op de economische groei van veel sectoren de komende jaren. Dat meldt ABN Amro in de sectorprognose voor 2020.

De agrarische sector (-0,5 procent), bouw (-2 procent), industrie (-1,5 procent) en transport en logistiek (+0,5 procent) worden in 2020 het meest geremd. In de landbouw drukken de stikstofmaatregelen vooral hun stempel op de melkveehouderij.

Zo kan de melkveestapel en het aantal melkveebedrijven gaan krimpen. De volumes voor melkveehouders daalden in de eerste negen maanden van dit jaar met 1,8 procent en de uitbetaalde melkprijs lag in het derde kwartaal lager dan in het eerste kwartaal.

Warme sanering

Voor 2020 en 2021 verwacht ABN Amro dat de volumes in de veehouderijsectoren per saldo licht dalen. Een aantal factoren zorgt voor druk. Allereerst is dat de warme sanering van de varkenshouderij die al gepland stond. Ondernemers kunnen zich tot midden januari 2020 aanmelden voor subsidie wanneer zij overgaan tot sluiting van hun bedrijf. De komende twee jaar zal dit zorgen voor lagere volumes.

De stikstofdiscussie zal eveneens gevolgen hebben voor de veehouderij. Investeringen in uitbreidingen zullen lager liggen door onzekerheid over de nog te nemen maatregelen. ABN Amro sluit een daling van de melkveestapel en het aantal melkveebedrijven niet uit.

Gebrek aan opvolging

De daling van de melkveestapel zou beperkt kunnen zijn. Met het oog op een mogelijk nieuwe peildatum zouden bedrijven juist vee kunnen aankopen om de latente ruimte aan te vullen. Ook de vergrijzing en het gebrek aan opvolging zorgen de komende jaren voor krimp van de sector.

Ook voor veel akkerbouwers was 2019 een roerig jaar. Na de extreem droge zomer van 2018 was het weer dit jaar gunstiger, al moest er nog wel worden beregend. De volumes van onder meer aardappelen en uien stegen en de prijzen daalden. Veel akkerbouwers hadden in 2019 weliswaar een betere productie, maar de volumes liggen nog wel onder de meerjarige gemiddelden.

Volumetoename

Onder normale omstandigheden kunnen in 2020 de volumes voor akkerbouwers naar een normaal niveau groeien. Vooral de productie van mais, die juist dit jaar tegenviel, kan volgend jaar stijgen. De verwachte volumetoename in de akkerbouw is echter voor de landbouwsector als geheel onvoldoende om de druk op de volumes in de veehouderij te compenseren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer