Akkerbouw+investeert+bijna+5+miljoen+euro+in+onderzoek
Nieuws
© Han Reindsen

Akkerbouw investeert bijna 5 miljoen euro in onderzoek

Akkerbouwers investeren dit jaar via Brancheorganisatie Akkerbouw bijna 5 miljoen euro in onderzoek. Dat is gericht op de thema's bodem, plantgezondheid, biodiversiteit en klimaat.

Het doel van alle onderzoeken is om bij te dragen aan een goed rendement voor alle akkerbouwers met kennis die in de praktijk is toe te passen. Het bestuur van BO Akkerbouw gaf vandaag groen licht voor de investering in dertig onderzoeken, die door akkerbouwers zijn ingebracht, besproken en geselecteerd.

Van de dertig onderzoeken dragen er achttien direct bij aan realisatie van de ambitie en doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Met het actieplan werken BO Akkerbouw en haar leden samen met partners aan duurzame teeltmethoden.

Speerpunten

Projecten hebben betrekking op de speerpunten 'Weerbaar teeltsysteem' en 'Precisielandbouw en vergroening middelenpakket' uit het actieplan. De akkerbouwsector geeft met deze investering alvast invulling aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming waar landbouwminister Carola Schouten in maart 2020 wil komen.

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw: 'De Nederlandse akkerbouw staat voor forse uitdagingen. Hoe houden we onze gewassen gezond? Hoe spelen we tijdig in op veranderingen in de maatschappij? En vooral: hoe leiden alle inspanningen tot een goed rendement voor akkerbouwers? Met de oprichting van BO Akkerbouw hebben de Nederlandse akkerbouwers besloten om deze uitdagingen samen aan te gaan.'

Door gezamenlijk nu een bedrag van bijna 5 miljoen euro te investeren in dertig verschillende projecten zet de sector in de volle breedte in op oplossingen. Hoogendijk: 'De sector speelt daarmee tijdig in op gaten in het middelenpakket die iedereen aan ziet komen, maar ook op kansen voor verbetering van de kwaliteit van onze producten. De resultaten van alle projecten moeten uiteindelijk terugkomen op het erf.'

Inbreng akkerbouwers

Vorig jaar december vroeg BO Akkerbouw met haar oproep aan alle akkerbouwers en kennisinstellingen om met wensen en projectideeën te komen. De oogst bestond uit veertig wensen en honderd projectideeën. Op advies van een panel met honderd akkerbouwers is dit aantal teruggebracht naar dertig onderzoeksvragen. Die zijn uitgezet bij onderzoeksinstellingen en tot onderzoeksvoorstellen uitgewerkt.

Bijna de helft van de onderzoeken wordt uitgevoerd binnen de Topsectoren waar de inbreng van de akkerbouwers wordt verviervoudigd tot een totaal onderzoeksbudget van 10 miljoen euro. De overige projecten worden direct door BO Akkerbouw belegd bij onderzoeksinstellingen.

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken.

De leden en partners van BO Akkerbouw zijn Agrifirm NWE, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.

Bekijk meer over:

Weer

  • Zondag
    20° / 13°
    50 %
  • Maandag
    19° / 11°
    20 %
  • Dinsdag
    20° / 10°
    20 %
Meer weer