Luchtvaart stoot helft broeikasgas transportsector uit

De Nederlandse transportsector stootte in 2018 zo'n 26 miljard kilo CO2 aan broeikasgassen uit. Dat is bijna net zoveel als in 2012. De luchtvaart draagt daar 49 procent aan bij, het wegvervoer 21 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilo CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie.

Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (49 procent), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart, 26 procent) en vervoer over de weg (21 procent).

Klimaatdoelen

Twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart, duidt het CBS. Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gestegen met 3 procent.

De internationale luchtvaartemissies vallen buiten de scope van Nederlandse klimaatdoelen

Dit terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 8 procent. De emissies stegen - met name in de luchtvaartsector - namelijk met 13 procent. Bij vervoer over water en over de weg daalde de uitstoot met respectievelijk 2 procent en 8 procent.

Emissie-intensiteit

De luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie, zien de rekenmeesters. Daar staat tegenover dat in de luchtvaart is de emissie-intensiteit het meest is gedaald, met 20 procent.

De economische activiteiten van de luchtvaart gaan gepaard met steeds minder uitstoot, door onder andere een kleinere gemiddelde vliegafstand, verbetering van de brandstofefficiëntie en een hogere bezettingsgraad van vliegtuigen. De gemiddelde vliegafstand is tevens verkort doordat het vervoer naar Europese bestemmingen sterker is toegenomen dan het intercontinentale vervoer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer