Land+uit+de+knel%3F
Column
© Europees Parlement

Land uit de knel?

Ik kijk deze week in Brussel terug op een periode van politieke strijd voor het boerenfamilie- en gezinsbedrijf. Deze week is het kabinet gekomen met eerste maatregelen om snel lucht te bieden in de stikstofimpasse die ons land sinds mei beknelt en gijzelt.

Een situatie die het gevolg is van de Nederlandse Natura 2000-uitvoering waarvoor ik jaren geleden al in mijn rapport 'Land in de knel' overheden, politici en belangenbehartigers heb gewaarschuwd. Er ligt een eerste pakket maatregelen dat snel wat ruimte voor de woning-, water- en wegenbouw schept, maar dat ook voor de landbouw kansen kan bieden, mits er voldoende politieke druk en inhoudelijke expertise wordt toegepast.

De overtekende warme sanering van de varkenshouderij had eerder moeten plaatsvinden, maar is er nu eindelijk. Ik heb hiervoor jaren gepleit. De geplande ammoniakvermindering via het veevoer en door experimentele innovatie borduurt voort op de geweldige ammoniakreductie die de veehouderij sinds 1990 heeft bereikt. Het zal, met pijnlijke andere ingrepen, op korte termijn de vergunningverlening even vlot trekken.

Op lange termijn is ons land met bovenstaande nog niet uit de knel. Daarvoor moet de verstikkende deken van Natura 2000-beleid van talloze – door Nederland zelf opgehangen – 'toeters en bellen' worden ontdaan. Daarmee wil het kabinet nu eindelijk aan de slag: onjuist aangewezen gebieden en later toegevoegde 'extra' en andere onhaalbare, irreële natuurdoelen moeten worden geschrapt!

Bij alle positieve voornemens wil ik waarschuwen dat we waakzaam moeten zijn

Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA

Bij alle positieve voornemens wil ik waarschuwen dat we waakzaam moeten zijn. Het kabinet mag niet bij de eerste afwijzing door een milieuambtenaar in Brussel het hoofd in de schoot leggen met de boodschap: 'Het moet tóch van Brussel.' Waar een wil is, is een weg. Het EU-Hof van Justitie staat immers aan onze kant bij het schrappen van natuurdoelen die niet van gemeenschappelijk EU-belang zijn.

Er moet beter beleid komen. Eerlijk meten is weten: modellen en rekenmethoden die 70 procent onzekerheid kennen, zijn ongeschikt om langetermijnbeleid op te voeren. Zó mag je als overheid geen boerengezinnen onteigenen. Leer van onze buurlanden die realistische, onderbouwde drempelwaarden kennen.

Terwijl economie en samenleving onder hoge druk staan, is er op ons platteland positieve verbinding. We zien boerenorganisaties in het Landbouw Collectief zij aan zij! Alleen dat moet ons al positief stemmen over de toekomst van de sector, mét bijbehorende export op de interne EU-en mondiale markt!

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer