Kas+als+Energiebron+krijgt+fiat+voor+acht+nieuwe+projecten
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Kas als Energiebron krijgt fiat voor acht nieuwe projecten

Het programma Kas als Energiebron heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas groen licht gekregen voor acht projecten. Deze hebben betrekking op zowel groenteteelt, sierteelt als fruitteelt.

De projecten zijn gefinancierd uit de LNV-middelen voor Kas als Energiebron en Klimaatenvelop, door de Stichting Kennis in je Kas (KijK) en door de diverse private financiers zoals gewascoöperaties en toeleveranciers.

Led in Bromelia

In het project ledverlichting in de bromeliateelt gaat het om het vinden van het juiste lichtspectrum in deze teelt . Met de kennis uit dit onderzoek kunnen ondernemers het juiste led-spectrum kiezen voor een goede plantkwaliteit tegen zo laag mogelijk elektraverbruik en investeringen.

CO2 met Air Capture

Het tweede project draait om CO2. Het bedrijf Antecy heeft een Air Capture technologie ontwikkeld, gebaseerd op adsorptie van CO2 uit lucht op geïmpregneerde actieve kool en desorptie van de CO2 met een combinatie van temperatuurverhoging en vacuümcondities. Het doel is het evalueren van de technologie en testen van de pilot plant en analyse.

Energie-innovaties

Dit project rond energie-innovaties in de praktijk heeft meerdere doelen. Zo is het de bedoeling om de ondernemer te ondersteunen bij het leren omgaan met de nieuwe technologie, vooral ten aanzien van de teelttechniek. Daarnaast is het doel om te komen tot een objectieve monitoring om verbeteringen en aanpassingen voor vervolgontwikkelingen te bevorderen en om duidelijke informatie ten behoeve van volgers (collega-telers) te kunnen presenteren. Jaarlijks worden de te monitoren installaties en bedrijven geselecteerd.

Winterframbozenteelt

Het onderzoek rond BEST draait om een winterframbozenteelt in de BEST Greenhouse met een laag verbruik van energie, CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen, met een verdere verbetering van de productie en gewas- en productkwaliteit. Daarnaast wordt onderzocht wat andere potentiële gewassen voor dit kastype zijn, waarbij een zomer- en herfstteelt van een alternatief gewas wordt getest.

Sturen met licht

Wat is het effect van een zeer hoge Hortiscatter (50-100 procent) op kasklimaat en gewasgroei bij dezelfde hoeveelheid licht? Hoe kan de benutting van zonlicht en lamplicht worden verbeterd? Dat zijn de vragen bij een project rond het duurzaam sturen met licht. Hiervoor is kennis nodig van led-lichtkleuren op plantvorm, lichtonderschepping en groei. Dit wordt gedaan voor een aantal perkplanten en potplanten.

Emissieloze Demokas

Het doel van het volgende project, de Fossielvrije en Duurzame Demokas, is demonstratie van emissieloze teelten - zonder gebruik van fossiele brandstoffen - met vier gewassen: gerbera, potanthurium, freesia en aardbei. Telers kunnen nu al hun voordeel doen met onderdelen van de kennis zonder al volledig over te schakelen op fossielvrije en emissieloze teeltwijze.

De fossielvrije verwarming van de kassen is ontworpen op winning van kaswarmte uit ontvochtiging en eventueel kaskoeling. Alle gewassen worden belicht met full led.

Gewasverdamping

Het doel van dit onderzoek naar gewasverdamping is tweeledig. Ten eerste gaat het om uitbreiding van het gewasverdampingsmodel met rekenregels per bladlaag, om de gewasverdamping in het educatieve simulatieprogramma Kassim nauwkeuriger en adequater te benaderen. En ten tweede is het bedoeld om beter inzicht te krijgen in de gewasverdamping en de gevolgen van maatregelen daarop.

Energiemonitor

Het doel van het project Energiemonitor Glastuinbouw is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende invloedsfactoren. In 2019 worden de resultaten van het kalenderjaar 2017 definitief gemaakt en worden voorlopige resultaten van kalenderjaar 2018 geraamd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / 0°
  30 %
 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
Meer weer