Boer zoekt kennis over natuurinclusieve landbouw

Boeren hebben behoefte aan informatie over natuurinclusieve landbouw op internet. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en Aequator Groen & Ruimte, dat in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd.

Boer+zoekt+kennis+over+natuurinclusieve+landbouw
© Twan Wiermans

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat vraag en aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw maar beperkt op elkaar aansluiten. Daarom is meer uitleg nodig van de term natuurinclusieve landbouw. Het gebrek aan kennis belemmert agrariërs deze vorm van landbouw toe te passen.

In het rapport (te downloaden onderaan dit aritkel) benadrukken de onderzoekers overigens dat elke agrarisch ondernemer nu al, bewust of onbewust, een of meerdere maatregelen voor natuurinclusieve landbouw neemt. Dit kan het vertrekpunt zijn om zich over andere maatregelen te informeren die in de bedrijfsvoering zijn in te passen.

• Lees ook: Boer heeft ruggensteun nodig voor omslag


Hierbij valt te denken aan maatregelen als kruidenrijk grasland, niet-kerende grondbewerking en het telen van groenbemesters. Er is geen noodzaak om meteen de hele bedrijfsvoering om te gooien.

Experimenteren laagdrempelig maken

Zo wordt het experimenteren met natuurinclusieve landbouw laagdrempelig gemaakt, stellen de onderzoekers. Daarmee blijft deze landbouwvorm niet beperkt tot een enkeling die op een volledig andere bedrijfsvoering overgaat en komt natuurinclusieve landbouw (ook wel kringlooplandbouw met biodiversiteit) voor een brede groep ondernemers dichterbij.

Op basis van de resultaten bleek dat boeren zich bij bedrijfsveranderingen breed oriënteren en ideeën opdoen via vakbladen en internet. Vervolgens zoeken ze praktijkvoorbeelden bij andere boeren en proefbedrijven, of bespreken ze mogelijkheden in studiegroepen. Een deel van de ondernemers wil met een bedrijfsadviseur maatregelen bespreken.

In het rapport wordt aanbevolen in te zetten op het aanbieden van overzichtelijke informatie op internet. Zo moet duidelijker worden wat de opties zijn voor natuurinclusieve landbouw en welke regionale praktijknetwerken er zijn. Een andere aanbeveling is het stimuleren van onafhankelijk bedrijfsadvies.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  20 %
 • Zondag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer