Boer+zoekt+kennis+over+natuurinclusieve+landbouw
Nieuws
© niels de vries

Boer zoekt kennis over natuurinclusieve landbouw

Boeren en tuinders hebben behoefte aan kennis over natuurinclusieve landbouw op internet. Ook horen ze graag ervaringen van andere boeren en bedrijfsadviseurs. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en Aequator Groen & Ruimte.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Een van de conclusies is dat vraag en aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw maar beperkt op elkaar aansluiten. Daarom is meer uitleg nodig van de term natuurinclusieve landbouw. Het gebrek aan kennis belemmert boeren en tuinders om deze vorm van landbouw toe te passen.

In het rapport benadrukken de onderzoekers dat elke agrariër nu al, bewust of onbewust, een of meerdere maatregelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw neemt. Dit kan het vertrekpunt zijn voor een ondernemer om zich in andere maatregelen te verdiepen die in de bedrijfsvoering zijn in te passen. Hierbij valt te denken aan kruidenrijk grasland, niet-kerende grondbewerking en het telen van groenbemesters. Er is geen noodzaak om meteen de hele bedrijfsvoering om te gooien.


Op deze manier wordt het experimenteren met natuurinclusieve landbouw laagdrempelig gemaakt, stellen de onderzoekers. Daarmee blijft deze landbouwvorm niet beperkt tot een enkeling die tot een volledig andere bedrijfsvoering overgaat en komt natuurinclusieve landbouw (ook wel kringlooplandbouw met biodiversiteit) voor een brede groep agrariërs dichterbij.

Breed oriënteren

Op basis van de resultaten bleek dat agrarisch ondernemers zich bij bedrijfsveranderingen breed oriënteren en ideeën opdoen via vakbladen en internet. Vervolgens zoeken ze praktijkvoorbeelden bij collega's en proefbedrijven, of bespreken ze mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw in studiegroepen. Een deel van de agrariërs zou graag met een bedrijfsadviseur maatregelen specifiek maken voor het eigen bedrijf.

In het rapport wordt aanbevolen sterker in te zetten op het aanbieden van overzichtelijke informatie op internet. Zo zou duidelijker moeten worden wat de opties zijn voor natuurinclusieve landbouw en welke maatregelen en bestaande regionale praktijknetwerken (rondom proefbedrijven, voorbeeldbedrijven en studiegroepen) er zijn. Een andere aanbeveling is het stimuleren van onafhankelijk bedrijfsadvies op dit gebied.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer