Universiteiten+duiken+in+noordelijke+landbouw
Nieuws
© Jaap Schaaf

Universiteiten duiken in noordelijke landbouw

Wageningen University & Research (WUR) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan nauwer samenwerken in onderzoek naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw en de plattelandsontwikkeling in Noord-Nederland. Hiervoor hebben RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries en WUR-rector Arthur Mol woensdag een intentieverklaring ondertekend.

De Nederlandse landbouw is in transitie, aangespoord door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de visie van het ministerie van LNV 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden', maar bijvoorbeeld ook door het Klimaatakkoord. Noord-Nederland is aangemerkt als de regio met inspirerende proefgebieden, om met bestaande en nieuwe kennis de transitie in de praktijk vorm en inhoud te geven.

In april is binnen de Agro Agenda Noord-Nederland een Kwaliteitsbeeld 2030 voor een natuurinclusieve en kringlooplandbouw geschetst. Daar zijn ook RUG en WUR bij aangesloten. Voor deze ambities worden programma's opgezet zoals het Uitvoeringsplan Kringlooplandbouw en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland.

Ook starten diverse pilots van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Staatsbosbeheer, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Programma Vitaal Platteland.

Alle programma's kennen een kennisagenda gericht op innovatie en leren door te doen. Hiervoor worden RUG en WUR uitgedaagd samen op te trekken.

Plan

'Het doel is een overkoepelend kennis- en innovatieplan voor de landbouwprogramma's hier in het Noorden, maar ook elders', zegt RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries. 'Voor de planontwikkeling organiseren we dit najaar een gemeenschappelijke werkconferentie in Leeuwarden, met deelname van onderzoekers van RUG en WUR en natuurlijk de externe partners.'

Volgens Arthur Mol, rector van WUR, bouwt de samenwerking voort op de al meer dan dertig initiatieven die WUR nu in Noord-Nederland heeft op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Naast Dairy Campus, Valthermond en Wetsus. 'Verdere samenwerking met de RUG zal dit onderzoek versterken en verdiepen', besluit De Vries.

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer