De+strijd+moet+nog+beginnen
Column
© archief

De strijd moet nog beginnen

Afgelopen dinsdag is een dag om niet te vergeten. Indrukwekkend was het machtsvertoon waarmee colonnes van honderden trekkers de snelwegen overspoelden, blokkades omzeilden en uiteindelijk het Malieveld in Den Haag in bezit namen.

De meeste indruk maakten misschien nog wel het begrip en de steun van de gewone burgers die duimen opstaken in de file en toeterend de ingenomen rechterbaan inhaalden.

De actie draaide onder andere om meer waardering van de maatschappij, maar daar blijkt eigenlijk helemaal geen gebrek aan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft met zijn pleidooi voor halvering van de veestapel flink wat wrevel gewekt en zo onbedoeld de opkomst naar grote hoogte gestuwd. De plotseling ontstane saamhorigheid in de landbouw is daarmee misschien nog wel de mooiste bijvangst.

Opvallend genoeg werd de actie gesteund door menig leverancier, maar was er van de coöperatieve afnemers geen spoor te bekennen. Hoewel FrieslandCampina het weekend voor de actie een advertentiecampagne lanceerde, werd ook daarin geen openlijke steun uitgesproken. Ondertussen staan de onderlinge verhoudingen binnen de nog kakelverse actieorganisatie al fors onder druk door meningsverschillen over de verder te varen koers. Het zou jammer zijn de opgebouwde goodwill weer te laten vervliegen.

De plotseling ontstane saamhorigheid in de landbouw is misschien nog wel de mooiste bijvangst

Jack Rijlaarsdam, melkveehouder in Stompetoren

Burgers hebben na de belastingdeals met buitenlandse bedrijven wel door dat cijfers die de overheid presenteert, wel vaker rammelen. In de zuivel ligt er bij ZuivelNL nog 15 miljoen euro op de plank na de overdracht van het fosfaatreductieplan aan de overheid. Dit budget kan nu worden benut om opgelegde regelgeving met gezond boerenverstand te pareren.

Aangenomen wordt dat de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door het wegverkeer binnen ongeveer 500 meter neerslaat. Het is merkwaardig dat er voor ammoniak (NH3) met veel ruimere normen wordt gerekend. De netto-uitstoot van CO2 en NH3 door de veestapel hoort gecorrigeerd te worden voor de opnamen van deze stoffen door de voedergewassen. De methaanemissie van onze koeien vormt een kringloop met de opname van de gewassen, terwijl de NOx-uitstoot van verkeer en industrie afkomstig is van de onomkeerbare verbranding van fossiele brandstoffen. De waarheid is anders dan dat de overheid beweert. De echte strijd moet nog beginnen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 5°
  90 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
Meer weer