Provincie+Noord%2DHolland+jaagt+boeren+van+hun+land
Column
© archief

Provincie Noord-Holland jaagt boeren van hun land

Noord-Holland maakt zich zorgen over de dalende bodem in de veenweidegebieden. Het is de vraag of het probleem van millimeters bodemdaling per jaar zo groot is. De droogmakerijen liggen immers zelfs meters onder NAP.

Provinciale Staten (PS) hebben gemeend in te moeten grijpen en Gedeputeerde Staten is gevraagd een programma bodemdaling veenweiden in te richten. De opdracht is bodemdaling te verminderen, waar mogelijk te stoppen en aangroei van veen te stimuleren.

Normaal gesproken wordt er naast de organisatie van informatieve uitjes veel gepolderd met betrokkenen. De insteek is dan draagvlak te creëren, doelen te stellen en maatregelen in kaart te brengen. In deze volgorde.

Maar de verantwoordelijke gedeputeerden zijn van het poldermodel afgestapt en liggen op ramkoers met de veehouderij. Zij vragen PS om op 3 december richtinggevende uitspraken te doen. In feite hebben zij de richting al uitgezet. PS kan maandag stemmen over een notitie waarin overduidelijk wordt aangestuurd op vernatting en transitie van de landbouw naar natte teelten. Dus einde veehouderij en overschakelen op de teelt van riet, lisdodde en eendenkroos.

De eenzijdige oplossingsrichting zal de veehouders op het veen in een wurggreep houden

Jack Rijlaarsdam, melkveehouder in Stompetoren

Tijdens een vergadering georganiseerd door de LTO Noord-afdelingen en natuurverenigingen gaf de dienstdoende gedeputeerde Cees Loggen herhaaldelijk aan dat de notitie niet zo strikt geïnterpreteerd dient te worden. De uitvoering zou nog volledig openliggen. Nog nooit heb ik iemand voor een zaal zo glashard horen liegen. In de notitie wordt overduidelijk een lijn uitgezet. Wanneer PS hier maandag in meegaat, zijn niet alleen de doelen vastgesteld, maar ook de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd.

De eenzijdige oplossingsrichting zal de veehouders op het veen in een wurggreep houden. Door vernatting zal de waarde van de grond kelderen, waardoor de bedrijven niet alleen letterlijk, maar ook financieel onder water komen te staan. Bedrijfsontwikkeling is daarmee niet meer financierbaar. Daarmee gebeurt precies wat de beleidsmakers voor ogen hebben. De veehouderij wordt uitgefaseerd en de grond van degenen die niet vrijwillig vertrekken, kan tegen sterk gereduceerd tarief worden onteigend.

In Zimbabwe worden blanke boeren met een brandende autoband om de nek van hun land gejaagd. In Noord-Holland is slechts de autoband verruild voor een financiële strop.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
Meer weer