Dieren hebben het steeds beter gekregen

Dieren hebben het de afgelopen 25 jaar steeds beter gekregen. Maar tegelijkertijd verandert de positie van het dier in onze maatschappij. Daardoor worden er steeds hogere eisen aan welzijn en gezondheid van dieren gesteld.

Dieren+hebben+het+steeds+beter+gekregen
© Koos van der Spek

Dat stelt de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) in het rapport De Staat van het Dier dat vandaag verscheen. Dieren hebben het in Nederland in de afgelopen 25 jaar steeds beter gekregen. Er is meer aandacht en zorg voor het welzijn en de gezondheid van bijna alle diersoorten. Ook is de wettelijke bescherming van veel dieren verbeterd.

Uit een publieksenquête die in opdracht van de RDA is uitgevoerd, blijkt dat mensen dieren een goed leven gunnen. Volgens velen hebben dieren, omdat ze een eigen waarde hebben, daar ook een moreel recht op. Eigenaren hebben steeds meer over voor hun dieren.

De toegenomen maatschappelijk aandacht voor dierenwelzijn en de toegenomen (technische) mogelijkheden maken echter ook dat we steeds hogere eisen gaan stellen aan dierhouders en houderijsys-temen, signaleert de RDA. Tegelijkertijd zijn er nog een aantal taaie kwesties die om een oplossing vragen.

Kringlooplandbouw

De veehouderij kampt volgens de raad nog met een aantal hardnekkige welzijnsproblemen, waaronder lichamelijke ingrepen zoals staarten couperen, krappe hokken, verveling veroorzaakt door een prikkelarme leefomgeving, sterfte van jonge dieren en transport over lange afstanden.

De verschuiving naar een kringlooplandbouw kan volgens de RDA worden aangegrepen voor innovaties, waarbij het welzijn en de gezondheid van dieren centraal staan.

Beweging

De RDA vindt dat we een beweging moeten maken naar het accepteren en respecteren van de eigenheid van dieren, met hun soorteigen gedragsrepertoire en behoeften. Vanuit dat perspectief moeten we kritisch kijken naar onze huidige systemen en praktijken. Waar staan die verbeteringen in dierenwelzijn- en gezondheid in de weg? Onder welke condities mogen we dieren doden? Wanneer mogen we het genetisch materiaal van dieren veranderen?

Herhaling enquête

Elke vier jaar zal de RDA de publieksenquête naar de Staat van het Dier herhalen, zodat de trends zichtbaar worden in de plek van het dier in de Nederlandse samenleving.

In de Staat van het Dier staat de agenda die de RDA voor zichzelf ziet. In de komende periode gaat de RDA in gesprek over die agenda. Dat gebeurt onder meer met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en dit najaar tijdens een aantal regionale bijeenkomsten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer