Utrecht+trekt+geld+uit+voor+bodemdaling
Nieuws
© Koen van Wijk

Utrecht trekt geld uit voor bodemdaling

Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht willen in 2020 ruim 50 miljoen euro uittrekken voor onder meer energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit en het tegengaan van bodemdaling.

Dat staat in de programmabegroting van 2020 en de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2023, die op 27 september is voorgelegd aan Provinciale Staten.

Dit is een eerste uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. Gedeputeerde Staten (GS) willen voor de volgende drie jaren meer dan 60 miljoen euro per jaar voor nieuw beleid reserveren. In de totale begroting gaat ruim 500 miljoen euro om.

Urgent

Het coalitieakkoord bevat veel nieuwe ambities met opgaven die veelomvattend en urgent zijn. Het college wil daar richting aan geven, regie op nemen en doorpakken. De provincie kijkt daarbij breder dan de provinciale kerntaken en kiest voor meer samenhang tussen de opgaven en een gebiedsgerichte aanpak.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / -3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer