Grote+koolstofvariatie+in+Nederlandse+bodem
Nieuws
© Twan Wiermans

Grote koolstofvariatie in Nederlandse bodem

Het koolstofgehalte in de organische stof van Nederlandse bodems laat met 40 tot 65 procent een enorme spreiding zien. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim honderdduizend grondmonsters door Eurofins Agro.

Sinds twee jaar meet Eurofins Agro voor BemestingsWijzer zowel de totale hoeveelheid organische stof als het koolstofgehalte. De meetresultaten van meer dan 100.000 grondmonsters laten een enorme variatie in koolstofgehalte zien binnen Nederland. Dit gehalte varieert van 40 tot 65 procent. Het gemiddelde koolstofgehalte is 53 procent.

‘Dankzij de nieuwe bepaling in BemestingsWijzer hoeven we dus niet langer te werken met een aanname van 50 of 58 procent koolstof, zoals voorheen gebruikelijk. We kunnen nu voor ieder perceel, of deel er van, exact vaststellen wat het koolstofgehalte is’, aldus Arjan Reijneveld, productmanager Agro bij Eurofins Agro.

Compliment

Het totale organische stof gehalte van minerale landbouwgronden - zand en klei - in Nederland is de afgelopen jaren echter over de hele linie vrij constant gebleven, valt op te maken uit diverse publicaties, waaronder die van Wageningen UR.

Reijneveld: ‘Dat het organische stof gehalte in de bodem in Nederland gelijk blijft, is een groot compliment voor de sector. In de meeste omringende landen neemt het organische stof gehalte namelijk duidelijk af.’

Zwavel en mest

De kwaliteit van organische stof lijkt echter wel te veranderen. Een recente quick scan laat een dalende trend zien voor het zwavelgehalte in de organische stof. Reijneveld: ‘Dit komt onder andere doordat de zwaveldepositie via neerslag en de aanvoer via mest is afgenomen.’

Dit terwijl de opname van zwavel door gewassen gelijk is gebleven. ‘Als het organische stofgehalte gelijk blijft en de zwavel- en stikstofgehaltes wat afnemen, is het een logisch gevolg dat het koolstofgehalte in de organische stof is toegenomen.’

Stabiel

Sinds eind vorig jaar wordt in BemestingsWijzer niet alleen het totale gehalte organische stof bepaald, maar ook het koolstofgehalte in de organische stof. Het gedrag van een bodem hangt nauw samen met de samenstelling van de organische stof.

Als het gaat om organische stof in de bodem zijn er twee zaken belangrijk, namelijk het totale gehalte en de kwaliteit van de organische stof. Hoe groter het aandeel koolstof, hoe stabieler de organische stof.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer