%27Niet+alleen+maar+koeien%2C+mais+en+mest%27
Reportage
© Joost de la Court

'Niet alleen maar koeien, mais en mest'

Boeren is zijn echte liefde, maar functies buiten de boerderij schuwt melkveehouder Rudi Hooch Antink uit Koekange niet. Hij was voetbaltrainer, is lid van de vrijwillige brandweer, commissaris bij Cono Kaasmakers en waterschapsbestuurder.

Hooch Antink (53) kwam in 1992 als jonge boer samen met zijn vrouw Marie-José uit Groenlo naar Koekange. Het bedrijf van 20 hectare in de Achterhoek moest wijken bij de ruilverkaveling Winterswijk West. Als ondernemer bood het hem de kans op een ideaal verkavelde ontginningsboerderij met 36 hectare huiskavel opnieuw te beginnen, vertelt hij.

Inmiddels boert het gezin Hooch Antink op 72 hectare. De 120 veelal roodbonte melkkoeien verblijven vrijelijk bij de twee melkrobots in de in 2008 neergezette ligboxenstal, of doen buiten hun ding in het aanpalende grasland. De twee zoons, Bart en Martijn, studeren allebei in Wageningen. Ze overwegen het bedrijf over te nemen, vertelt Martijn Hooch Antink, student biotechnologie. Zijn broer Bart doet agrotechnologie. Dochter Inge studeert voeding en diëtetiek in Groningen.

Geen schaalvergroting

Rudi Hooch Antink zegt met zijn bedrijf niet te mikken op verdere schaalvergroting. 'Ik zoek het meer in de optimale schaalgrootte. Het moet behapbaar blijven en ik wil ook tijd overhouden voor andere dingen. Er is meer dan koeien, mais en mest.' Waren dat vroeger de voetbaltrainingen van zijn zoons, later ook de vrijwillige brandweer en een commissariaat bij Cono Kaasmakers.

Bergingslocaties kunnen prima landbouwgrond blijven, mits er goede compensatie is

Rudi Hooch Antink, melkveehouder in Koekange

Sinds dit jaar is Hooch Antink algemeen bestuurder bij het waterschap Drents Overijsselse Delta, namens de fractie van Gemeentebelangen. 'Daar was nog een plek vrij op de kieslijst voor iemand uit dit gebied. Ik vind dat als je in het waterschap aan de touwtjes wil trekken, dit het beste kan via iemand uit je eigen regio.'

Melkveehouder Rudi Hooch Antink kiest bewust voor maatschappelijke functies, naast het boeren.
Melkveehouder Rudi Hooch Antink kiest bewust voor maatschappelijke functies, naast het boeren. © Joost de la Court

Daarnaast vindt Hooch Antink het belangrijk dat de agrarische sector opkomt voor het boerenbelang in het waterschapsbestuur. 'Je moet het boerenbelang blijven ventileren, naast dat je als boerenbestuurder oog moet hebben voor de wensen uit de maatschappij. Hoewel we als agrariërs een steeds kleiner deel van de samenleving zijn, zijn boeren en tuinders zeer afhankelijk van het waterschapswerk.'

Eén agrariër in waterschapsbestuur

Momenteel zit er nog maar één agrariër in het dagelijks bestuur. In de vorige periode waren dat er drie. Dat is 'krap an', vindt de veehouder. Het is gebleken dat het waterschapswerk complex en veelomvattend is. 'Ik had tot dit jaar nooit een politieke functie gehad en heb intussen ook op dit vlak veel geleerd. Daarnaast is het waterschapswerk zelf leerzaam. Het vergt veel inleestijd. We worden inhoudelijk goed begeleid vanuit de werkorganisatie.'

In de afgelopen maanden heeft Hooch Antink gemerkt dat de discussies in het waterschap weliswaar politiek gekleurd kunnen zijn, maar dat belangen ook gelijk kunnen oplopen. 'Als het gaat om de veiligheid is daar eigenlijk weinig discussie over. Het is in ons gezamenlijk belang dat Meppel, Zwolle en Kampen niet onder water lopen. Maar het is wel belangrijk dat boeren kunnen meedenken en beslissen bij de aanpassingen die worden voorgesteld, zodat er keuzes worden gemaakt mede op basis van boerenverstand.'

Landbouwbelang

Zo is meer waterberging bespreekbaar, maar kijk ook naar het landbouwbelang. 'Bergingslocaties kunnen prima landbouwgrond blijven, mits er een goede compensatieregeling is als die grond wordt gebruikt voor wateropvang.'

Hooch Antink ziet van dichtbij hoe druk de waterschappen zijn met klimaatverandering. 'Daar gebeurt nu erg veel. Maar of ze er ook klaar voor zijn, is nog maar de vraag.' Het vergt volgens hem tijd voordat op alle veranderingen een afdoende antwoord is gevonden. 'Een straat heb je niet zomaar weer veranderd in een park.'

Rudi Hooch Antink: ‘Gelukkig komt een keizersnede maar sporadisch voor bij mijn veestapel.’
Rudi Hooch Antink: ‘Gelukkig komt een keizersnede maar sporadisch voor bij mijn veestapel.’ © Joost de la Court

Volgens de waterschapsbestuurder ligt de verantwoording voor het inspelen op klimaatverandering overigens niet alleen bij de waterschappen, maar zeker ook bij de burger zelf. 'Dat zullen ze de komende tijd duidelijker moeten communiceren. Er is veel meer voorlichting nodig.'

Droge zomers

Zoals zoveel andere boeren ondervond ook Hooch Antink in de afgelopen droge zomers het belang van goed waterbeheer. 'Wat dit waterschap betreft, verdienen ze een pluim. Het peilbeheer hier in het gebied is goed. Ik boer op een hogere zandrug, maar kan bijvoorbeeld toch gebruik blijven maken van een wateraanvoerende sloot. Maar of er in de toekomst nog voldoende water is...'

Daarom probeert de veehouder zijn voederwinning weerbaarder te maken. 'Met mais blijft het altijd maar afwachten of het lukt. Ik teel daarom meer klaver en luzerne, gewassen die beter bestand zijn tegen droogte. En nu ook koolzaad, voor het voedingsrijke schroot.'

Dit jaar heeft de veehouder voor het eerst beregend. 'Het is mooi dat dit kan, maar het blijft veel werk en het is duur.'

VLOG-melk voor Cono Kaasmakers
Sinds januari produceert maatschap Hooch Antink nog uitsluitend VLOG-melk, melk uit niet-gemodificeerde, gentech vrije grondstoffen, aan Cono Kaasmakers. Om die standaard te bereiken, heeft het Koekanger melkveebedrijf de eigen voederwinning moeten opschroeven. 'Europese gentechvrije soja is duur, dus dat wil je het liefst niet aankopen. Door de meerkosten levert het wat extra's op, bovenop de melkprijs.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 11°
  70 %
Meer weer