Uniek+onderzoek+naar+robuuste+kuikens
Achtergrond
© De Heus

Uniek onderzoek naar robuuste kuikens

Wat is de invloed van voeding van de moederdieren op de kwaliteit van de kuikens? Deze vraag staat centraal in het meerjarig onderzoek van voerfabrikant De Heus in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR). Een uniek promotieonderzoek. Het is voor het eerst dat er op deze grootschalige manier gekeken wordt naar dit verband.

Elke stap in de keten wordt in dit onderzoek gevolgd. Dat is belangrijk, vertelt nutritionist Steven Borgijink van het mengvoerbedrijf. 'De grote gemene deler van het onderzoek is de zoektocht naar een robuust eendagskuiken. Hoe kunnen we zorgen voor zo sterk mogelijk uitgangsmateriaal voor de vleeskuikenhouder? Die heeft immers alle belang bij een goede start.'

Het onderzoek is volgens de nutritionist echter net zo relevant voor de vermeerderaar. 'Kwaliteit is enorm belangrijk. Als vermeerderaar wil je immers kuikens leveren van onbesproken kwaliteit. En wanneer je robuuste kuikens aflevert, is dat natuurlijk goed voor de positie van je bedrijf.'

Verandering in de sector

Borgijink ziet de laatste jaren een duidelijke verschuiving. 'Er verandert veel in de sector. Daar waar er voorheen vooral nadruk lag op productie en prestatie, gaat het nu veel meer over kwaliteit', vertelt hij.

'Van robuustere eendagskuikens profiteert hele sector'

Steven Borgijink, nutritionist bij De Heus

'Om verdere stappen te kunnen zetten in bijvoorbeeld antibioticagebruik en dierenwelzijn, wordt de kuikenkwaliteit belangrijker. Kortom: hoe zorg je ervoor dat je de technische resultaten altijd op peil houdt met oog voor maatschappelijke vraagstukken, zoals welzijn en antibioticagebruik?'

De onderzoekers gaan daarom een stap achterwaarts in de keten en kijken naar het effect van de voeding van moederdieren op de kuikenkwaliteit. Daar is tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan. Literatuuronderzoek dat beschikbaar is, is vaak alweer verouderd vanwege veranderende genetica of nieuwe managementsystemen.

Verschillende schakels

'Bovendien is de sector opgedeeld in verschillende schakels. Elke stap in de keten is een specialisme en elke schakel richt zich op zijn eigen terrein. Door deze schakels met elkaar te verbinden, kun je een hele keten verder optimaliseren', legt onderzoeker Jesse Heijmans van De Heus uit.

In het onderzoek worden op kritische momenten metingen uitgevoerd. Bij de moederdieren wordt gekeken naar de productie, de vruchtbaarheid, de broeduitkomst en het gedrag. Maar ook lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling worden gemeten.

Van de eieren wordt daarna de exacte eisamenstelling bepaald. Moederdieren van verschillende leeftijden broeden de eieren uit en de kuikenkwaliteit wordt direct gemeten. Het gaat daarbij onder meer om vitaliteit, gewicht en de activiteit van de kuikens. De kuikens worden opgezet en tot aan de slachtleeftijd worden verschillende bepalingen gedaan om het effect te meten van de voeding van het moederdier op de nakomelingen.

Samenwerking

Ook internationaal wordt er samengewerkt. Aan de University of Alberta wordt onderzoek gedaan naar precisievoeren, optimale groei van moederdieren en de ontwikkeling van de lichaamssamenstelling. De opfok van moederdieren gaat via een vaste groeicurve, maar volgens de onderzoekers is het juist belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de lichaamssamenstelling; de verhouding vet en spierweefsel.

De Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika is actief met het gebruik van modellen voor de voedingsbehoefte. 'Deze samenwerking zorgt ervoor dat het onderzoek van verschillende kanten wordt bekeken en resultaten snel beschikbaar worden', laat Heijmans weten.

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer