Sierteelt wil wereldwijd verantwoorde keten

Krijgt een arbeider in de Afrikaanse rozenteelt een loon waarvan hij of zij kan leven? Het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant dat de sierteeltsector deze week tekende, moet dat waarborgen. 'Meer inbreng van telers had voor een betere balans gezorgd.'

Sierteelt+wil+wereldwijd+verantwoorde+keten
© Dirk Hol

Zestien partijen hebben dinsdag in het World Horti Center in Naaldwijk hun handtekening gezet onder het IMVO-convenant voor de sierteeltsector. Met hun paraaf binden zij zich aan een verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen, waarbij uitbuiting en milieubelasting taboe zijn.

IMVO-convenanten – de sierteelt is de tiende sector die zo'n afspraak tekent – zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Volgens deze convenanten moeten bedrijven zich inspannen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzaam ketenbeheer.

Internationale afspraken

Dit gedachtegoed is vastgelegd in internationale afspraken, zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization.

De sector komt zijn afspraken na, is mijn ervaring

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Om deze doelen te bereiken, hebben de ondertekenaars allereerst afgesproken dat zij sociale misstanden en milieurisico's in de mondiale sierteeltsector in kaart brengen. In het eerste jaar van het pact starten zij projecten om werknemers in de sierteelt een loon te betalen waarvan zij kunnen leven en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu terug te dringen.

Op de wensenlijst staan verder onderwerpen als vrouwenrechten, watergebruik, klimaatverandering en landrechten.

Spil in sierteelthandel

Nederland is een belangrijke spil in de wereldwijde sierteelt. Zo'n 40 procent van de sierteelthandel loopt via ons land, dat bijvoorbeeld voor 429 miljoen euro sierteeltproducten uit Kenia importeert, voor 184 miljoen uit Ethiopië, voor 70 miljoen uit Ecuador en voor 38 miljoen uit Colombia.

In deze landen produceren telers op zo'n 23.000 hectare bloemen en planten. Verreweg de belangrijkste bloem die uit deze gebieden komt, is de roos.

Royal FloraHolland is een van de ondertekenaars van het convenant, omdat veel van de importstromen via deze veiling lopen. Volgens Steven van Schilfgaarde, algemeen directeur van de bloemenveiling, is de verduurzaming van de keten een kans voor FloraHolland en haar leden. 'De vraag naar duurzaam gekweekte bloemen en planten, met transparante en betrouwbare productinformatie, neemt snel toe', zegt hij.

Vrijwilligheid

Het convenant geldt voor de veredeling en productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. De afspraken zijn op basis van vrijwilligheid. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt vertrouwen te hebben in het welslagen van het convenant. 'De sector komt zijn afspraken na, is mijn ervaring.'

Volgens de bewindsvrouw is het convenant in lijn met de onlangs gelanceerde toekomstvisie gewasbescherming 2030. 'Met dit convenant wil de Nederlandse sierteeltsector geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren. Een noodzakelijke ontwikkeling die ik toejuich en op de voet zal volgen.'

Schouten zei tijdens de ondertekening dat de basishouding van de sector ten opzichte van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen goed is, maar dat er nog uitdagingen zijn. Namens de overheid tekende niet alleen Schouten, maar ook minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Inbreng telers

Naast beide ministeries en FloraHolland zetten Afriflora, Albert Heijn, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Fleura Metz, Floratradeconsult, Royal Lemkes, Waterdrinker, Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, FNV, Glastuinbouw Nederland, Tuinbranche Nederland en de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten hun handtekening onder het akkoord. Het convenant heeft ook de steun van Chrysal, Koppert, Max Havelaar, Stichting MPS en Stichting Natuur en Milieu.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland zegt te snappen dat in het convenant veel aandacht uitgaat naar de handelspositie van Nederland. 'Het merendeel van de ondertekenaars zijn internationaal opererende handelsbedrijven.' Van der Tak mist de inbreng van telers in het convenant. 'Als die meer waren betrokken bij de totstandkoming, was de balans evenwichtiger geweest.'

De ondertekenaars werken met hulp van een stuurgroep plannen uit om de convenantafspraken na te komen. De duur van het convenant, dat voortbouwt op het initiatief Floriculture Sustainability Initiative, is drie jaar. Daarna wordt het geëvalueerd.

Eerste convenant voor kleding en textiel dateert uit 2016
In 2014 adviseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) om per sector met alle betrokkenen een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen af te sluiten. Hierin zetten bedrijven gezamenlijk met overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties stappen om misstanden bij de productie en handel van goederen en diensten te voorkomen. De convenanten komen ook tot stand onder leiding van de SER. Het pact voor de sierteelt is het tiende convenant en werd voorafgegaan door onder andere afspraken voor kleding en textiel – het eerste convenant daterend uit 2016–, banken, verzekeringswereld, goud, bosbeheer, metaal, voedingsmiddelen, natuursteen en pensioenfondsen. Een convenant voor de land- en tuinbouw is in de maak. De SER verwacht dat snel meer bedrijven aansluiten bij het sierteeltconvenant dat ingaat per 1 september van dit jaar.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 3°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer