Externe+CO2%2Dbehoefte+glas+ligt+in+2030+tussen+1%2C8+en+3+Mton
Nieuws
© VidiPhoto

Externe CO2-behoefte glas ligt in 2030 tussen 1,8 en 3 Mton

Als de glastuinbouw in 2030 zonder aardgas produceert, is de externe CO2-behoefte 1,8 tot 3 Mton. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen Economic Research (WER) in opdracht van Kas als Energiebron.

De Nederlandse glastuinbouw heeft doelen afgesproken met de overheid voor het terugdringen van de CO2-emissie. In de Meerjarenafspraak Energie is de ambitie van een glastuinbouw zonder CO2-emissie in 2050 opgenomen. CO2 uit de rookgassen van aardgas wordt echter ook gebruikt als meststof.

WER heeft de CO2-behoefte en CO2- emissie berekend op basis van drie economische toekomstscenario's. In het optimistische scenario blijft het areaal glas gelijk op het niveau van 2017 en is er meer toekomstvertrouwen, nieuwbouw en intensivering; de sector heeft economisch de wind in de rug. In het gematigde scenario daalt het areaal met 1.000 hectare en in het pessimistische scenario daalt het areaal met ongeveer 2.000 hectare.

Optimistische scenario

De CO2-emissie voor 2030 bedraagt in het optimistische scenario 3,3 Mton, in het gematigde scenario 3,0 Mton en in het pessimistische scenario 2,7 Mton. De gemiddelde CO2-behoefte per vierkante meter kas bedraagt in het optimistische scenario 34 kilo, in het gematigde scenario 30 kilo en in het pessimistische scenario 26 kilo. In de drie scenario's ligt de berekende CO2-behoefte in 2030 op een niveau van 67 tot 91 procent van de geprognotiseerde CO2-emissie in dat jaar.

Zowel de absolute CO2-behoefte als de CO2-behoefte per vierkante meter is in het optimistische scenario het hoogst. Bij de absolute behoefte komt dat vooral door het grotere areaal glastuinbouw in het optimistische scenario. Bij de CO2-behoefte per vierkante meter komt dat doordat de intensivering van de CO2-behoefte groter is dan de besparing en de extensivering. In het pessimistische scenario is het tegengestelde het geval.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer