%27Vervolgonderzoek+naar+werking+zeoliet+nodig%27
Interview
© Bas Vernooij

'Vervolgonderzoek naar werking zeoliet nodig'

Mark van Mullekom, onderzoeker bij het Nijmeegse onderzoekscentrum B-WARE, legt uit waarom een vervolgonderzoek naar de werking van zeoliet op de nitraathuishouding in de grond zo belangrijk is.

Waarom vindt u het zo belangrijk dat de reducerende werking van zeoliet grondig wordt onderzocht?

'Dit product verbetert niet alleen de grondwaterkwaliteit, maar stimuleert ook kringlooplandbouw, doordat stikstofverliezen uit drijfmest worden beperkt. Het kost relatief weinig en het effect is groot. De impact op de natuur, het water en de landbouwsector kan enorm zijn.

Lokale metingen direct onder het maaiveld in het bodemvocht zijn intensiever en daarmee duurder

Mark van Mullekom, onderzoeker bij B-WARE

'Bij B-WARE worden we in ons werk regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van te veel nitraat in het grond- en oppervlaktewater. Ook voor de drinkwaterwinning is dit een groot probleem. De norm van 50 milligram nitraat per liter wordt nog te vaak overschreden op zand- en lössgronden. Dat moet echt veranderen. Bovendien is de nitraatnorm van 50 milligram per liter nog veel te hoog voor kwetsbare natte natuur.'

Lees ook: 'Interesse bij boeren in zeoliet zal groot zijn'

Hoe kwam u op het idee dat zeoliet zo effectief zou kunnen zijn?

'Tijdens een vakantie in Frankrijk leerde ik de Friese melkveehouders Bas Vernooy en Wytske Bijstra kennen. We vertelden elkaar over ons werk en ontdekten de raakvlakken en de tegenstellingen tussen de veehouderij- en natuurbelangen. Toen het product zeoliet ter sprake kwam, hebben we in no time een proefplan opgezet en uitgevoerd. Mijn hypothese dat zeoliet de nitraatuitspoeling remt doordat het ammoniumstikstof uit drijfmest bindt, bleek te kloppen.'

Lees ook: Zeoliet legt vast en geeft langzaam af

Hoe zorg je ervoor dat de toepassing van zeoliet controleerbaar en handhaafbaar is?

'Dat is inderdaad een lastige, ook doordat de uitspoeling sterk varieert in de tijd. In ons onderzoek hebben we op 75 centimeter diepte in het poriewater gemeten om effecten van de verschillende behandelingen aan te kunnen tonen. Lokale metingen direct onder het maaiveld in het bodemvocht zijn intensiever en daarmee duurder.'

Ongetwijfeld bestaat er veel verschil in kwaliteit van zeoliet. Hoe kan constante werking worden gegarandeerd?

'Door eisen te stellen aan het product en dit te borgen met een keurmerk. In ons onderzoek hebben we gewerkt met Optizec Zeolite uit Slowakije, waarvan de samenstelling en de herkomst zijn geborgd. Het product is gegarandeerd niet verontreinigd met zware metalen en is goedgekeurd voor gebruik in de Nederlandse ecolandbouw. Vergelijk het met met het bekalken van landbouwgrond. Dat is heel normaal.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  24° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
Meer weer