'Klimaattafel vermijdt nieuwe knelpunten'

Klimaatmaatregelen mogen andere ontwikkelingen niet tegenwerken die bijdragen aan een duurzame landbouw. Dat stelt voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

%27Klimaattafel+vermijdt+nieuwe+knelpunten%27
© Sanne van Hassel

'Wij streven bij de onderhandelingen naar klimaatoplossingen naar een integrale benadering. Het is niet de bedoeling dat we aan de klimaattafel komen met voorstellen die bijvoorbeeld voor geïntegreerde teeltsystemen nieuwe knelpunten opleveren', meldt Van Geel.

De voorzitter van de sectortafel voor Landbouw en Landgebruik was deze week één van de inleiders tijdens het seminar dat bieteninstituut IRS organiseerde vanwege het afscheid van directeur Frans Tijink. Thema was het veranderende klimaat in relatie tot de teelt van suikerbieten.

Van Geel ging speciaal voor de akkerbouw in op het belang van een goed bodembeheer voor CO2-reductie. Hij sprak over de maatregelen die akkerbouwers kunnen nemen om per 2030 de doelstelling voor het vastleggen van 0,5 megaton extra CO2 te realiseren. 'Het gaat dan over zaken als goed bodembeheer in het algemeen en het stimuleren van het bodemleven.'

Precisiebemesting

Maatregelen die bijdragen aan het vastleggen of het beperken van de uitstoot van koolstof zijn volgens de klimaatonderhandelaar de teelt van meer groenbemesters en bijvoorbeeld eiwitgewassen. Verder kunnen akkerbouwers het gebruik van kunstmest terugdringen met precisiebemesting of door meer gebruik te maken van organische mestsoorten.

De discussie over de tegengestelde belangen werd ingebracht door Jan-Willem van Roessel, sinds deze week de nieuwe directeur van het IRS. Hij wijst erop dat voor het vastleggen van CO2 een minimale grondbewerking gewenst is. 'Dat gaat de akkerbouwers echter niet lukken als de mogelijkheden voor een effectieve onkruidbestrijding steeds verder worden beperkt.'

Van Geel noemt dit een goed punt en stelt dat het belangrijk is dat aan de klimaattafel verder wordt gekeken dan alleen naar de effecten op het klimaat. 'We hebben naast de integrale benadering ook de opdracht om te kijken naar de kostenefficiëntie van de voorgestelde maatregelen. Want de terugdringing van het CO2-uitstoot moet wel betaalbaar blijven.'

Boeren stimuleren

Bietenteler en Cosun-bestuurder Arwin Bos vraagt zich in dat kader af of er in de onderhandelingen aan de klimaattafel ook wordt nagedacht over het stimuleren van boeren om klimaatmaatregelen te nemen. Volgens hem is er behoefte aan een goed businessmodel, waarbij de verwaarding van CO2-rechten een rol kan spelen.

Van Geel legt uit dat juist de hele discussie rond CO2-rechten en CO2-heffingen voor grote bedrijven politiek erg gevoelig ligt. 'Het is afwachten wat daarmee gebeurt. Zodra het definitieve Klimaatakkoord waarschijnlijk binnenkort gepresenteerd kan worden, zal ook meer duidelijk zijn over de financiële bijdrage van de industrie aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.'

Aanpassen regelgeving

Namens de akkerbouwers pleit manager Gert Sikken van de Agrarische Dienst bij Suiker Unie voor ruimte in de aanvoernormen van mineralen om meer organische mest te gebruiken op hun bouwland. 'Dit is heel belangrijk voor de bodemkwaliteit en dus ook voor het vastleggen van CO2. Bovendien levert het een grote bijdrage aan de kringlooplandbouw, waarvoor onze landbouwminister zich zo sterk maakt.'

Van Geel verzekert Sikken dat het advies aan de overheid is om de regelgeving daar waar nodig aan te passen. 'Aan de andere kant zijn we ook van mening dat het beleid consistent moet zijn. Elk jaar nieuwe regels instellen, is wat ons betreft zeker geen aanbeveling.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 7°
  20 %
 • Vrijdag
  18° / 12°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 13°
  60 %
Meer weer