'Ik vertrouw blindelings op het phytophthora-advies'

De aardappelteelt van 2024 kent hoge risico’s als het gaat om Phytophthora. Met nog aardappelknollen van vorig jaar in de grond, is de kans op een vroege besmetting aanzienlijk. Daarnaast verschijnt de schimmel in steeds nieuwe stammen die traditionele spuitschema’s en middelenkeuze minder effectief maken. Juist vanwege die complexiteit vertrouwt aardappelteler Ruud Steinbusch blindelings op het betaalde adviesprogramma Totaal Phytophthora Aanpak van Agrifirm. 'Ik heb de laatste jaren m’n gewas gezond gehouden.'

%27Ik+vertrouw+blindelings+op+het+phytophthora%2Dadvies%27
Agrifirm
© Twan Wiermans

In afwachting van drogere weersomstandigheden is loonwerker en akkerbouwer Ruud Steinbusch in het Limburgse Voerendaal alvast bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. In de opgeruimde werkplaats heeft hij net een trekker op smalle banden gezet; die moet straks met de zaaimachine het land op. Ook de veldspuit staat klaar voor gebruik. 'Het wordt best een spannend aardappeljaar', laat Steinbusch direct weten. 'Enorm vochtig en een hoge ziektedruk vanwege de knollen die her en der nog in de grond zitten.'

Steinbusch runt in het Limburgse heuvelland een akkerbouwbedrijf van ruim 120 hectare, in combinatie met een loonwerktak. Het bouwplan bestaat naast de traditionele gewassen aardappelen, suikerbieten en gerst ook uit veldbonen, zonnebloemen en kikkererwten. 'De zonnebloempitten gaan naar een plaatselijke bakker die ze verwerkt in het brood. De veldbonen en kikkererwten passen helemaal in de trend naar meer plantaardige eiwitten.'

Je hebt echt een moderne adviestool nodig om de schimmel de baas te blijven

Ruud Steinbusch, akkerbouwer en loonwerker in Voerendaal

Vertrouw op adviesmodel

De aardappelteelt beslaat zo'n 35 hectare van het bedrijf. Ondanks de bezorgde vooruitblik op het seizoen, is de Limburgse akkerbouwer redelijk relaxed over de gezondheid van zijn eigen aardappelen. De afgelopen jaren kreeg de phytophthora-schimmel namelijk nauwelijks kans in zijn aardappelgewas.

'Ik ben vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van een spuit-adviesprogramma, opgezet door Wageningen Universiteit. En ik moet zeggen: ik vertrouw blindelings op dit spuitadvies. De bestrijding van phytphthora is inmiddels zo complex geworden, dat een vaste spuitfrequentie niet meer voldoet. Je hebt echt een moderne adviestool nodig om de schimmel de baas te blijven.'

Samenwerking met teeltvoorlichter

Het Wageningse adviesmodel waaraan Steinbusch als testboer heeft meegewerkt, staat bekend als het 'Late Blight-model'. Gezien de goede resultaten in de praktijk, is het model dit jaar geïntegreerd met het Agrifirm-advies en tot Totaal Phytophthora Aanpak gedoopt.

Toegang is geregeld via MijnAgrifirm. Voordeel daarvan is dat de Agrifirm-teeltvoorlichter eenvoudig op afstand kan meekijken én dat de middelen en geadviseerde combinaties uit het jaarlijkse gewasbeschermingsplan klaar staan voor toepassing in het advies. Het enige dat de teler bij het begin van de teelt invoert, zijn de pootdatum én de risico-inschatting per perceel.

'Wij hebben bijvoorbeeld percelen die in een soort kommetje tussen de heuvels liggen, waar de wind minder hard waait en het blad langer nat blijft. Die percelen classificeer ik als hoog risico', legt Steinbusch uit. 'Maar denk bijvoorbeeld ook aan percelen waar nu nog aardappelen in de grond zitten. Als je dit jaar in de buurt van zo'n perceel teelt, is het risico op een besmetting hoog.'

Dynamisch advies

Kern van het adviesprogramma is de berekening van een dynamisch spuitmoment. In het advies zijn verschillende factoren meegenomen, zoals het actuele weer, de weersverwachting, groeicurve van het aardappelgewas, metingen van bodemvocht en -temperatuur, windsnelheid en de historie van uitgevoerde bespuitingen.

Het eerste spuitadvies wordt al gegeven als de aardappelplant vuistgroot op de rug staat. 'Je moet er dus bij de start bovenop zitten.'

Groot vertrouwen in advies

Het moment van de vervolgbespuitingen wordt drie keer per dag berekend en aan de teler in de vorm van een advies gepresenteerd. 'In het begin moest ik er echt aan wennen. Ik heb me weleens afgevraagd of het programma wel werkte, zolang duurde het voordat er een bespuiting werd geadviseerd. Maar inmiddels vertrouw ik op de geadviseerde spuitmomenten. Het geeft echt heel veel rust als je weet dat de tool je op het juiste moment informatie geeft om een bespuiting uit te voeren. Mijn aardappelteelt is al enkele jaren achter elkaar vrij van een phytophthora-aantasting.'

Blijf zelf ook nadenken

En hoewel Steinbusch vaart op de adviezen van de Totaal Phytophthora Aanpak, stuurt hij in detail zelf nog bij. 'Je moet zelf wel blijven nadenken', is daarbij zijn motto. Zo voert hij een spuitadvies voor zondag liever op vrijdag of zaterdag uit, vanwege de grote hoeveelheid weekend-toeristen in de regio.

Ook laat het lokale weer zich niet altijd helemaal goed inschatten. 'Een plaatselijke bui kan zwaarder uitpakken dan het model heeft berekend. Dan moet je uiteraard eerder in actie komen.'

Meer weten over de Totaal Phytophthora Aanpak? Kijk op Agrifirm.nl


Doelstelling is om alleen preventief te spuiten'

'De strategie bij het bestrijden van phytophthora is volledig gericht op preventie', zegt Agrifirm teeltspecialist Marcel Vaessen. In het vroege voorjaar maakt hij per klant een individueel 'plan van aanpak', met het middelenschema als belangrijkste bouwsteen. Voor het advies over de beste spuitmomenten verwijst Vaessen graag naar de Totaal Phytophthora Aanpak in MijnAgrifirm. De aanpak van phytophthora bij aardappelen wordt elk jaar ingewikkelder, met name door de opbouw van resistentie én de toegenomen agressiviteit van de stammen. 'We moeten het dus echt over een andere boeg gooien', zegt Vaessen. 'We richten ons volledig op het voorkomen van een infectie én op resistentie-management. Dus elke bespuiting een andere mix van middelen én altijd preventief werken. Dat maakt de kans op resistentie-opbouw aanzienlijk geringer.' Voor bepalen van het spuitmoment per perceel adviseert Vaessen zijn klanten gebruik te maken van de Totaal Phytophthora Aanpak die als betaalde module via MijnAgrifirm beschikbaar is (de voorbeeld-app is gratis toegankelijk). De Totaal Phytophthora Aanpak voorspelt nauwkeurig wanneer een infectiepiek op het betreffende aardappelperceel is te verwachten. 'Je moet het gewas beschermen vóórdat de infectiedruk oploopt. Een vaste spuitfrequentie volstaat dan niet meer. De adviesmodule is een perfect hulpmiddel om het hele seizoen controle te houden op een gezond aardappelgewas.'


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Agrifirm

Agrifirm

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op...

Lees verder »

Meer van Agrifirm

Lees ook

Meer artikelen van Agrifirm »

Artikelen over Agrifirm