Kosdi+ziet+voorlopig+meeste+heil+in+gas
Reportage
© Vidiphoto

Kosdi ziet voorlopig meeste heil in gas

Kwekerij Noord-Oost oogst jaarlijks 5,5 miljoen komkommers. Mede-eigenaar Albert Kosdi is zoon van een Hongaarse vluchteling: 'Houtstookinstallaties kunnen alleen maar draaien door subsidie. Geef mij voorlopig maar gas.'

Komkommerkwekerij Noord-Oost in het Gelderse Oosterhout is eigendom van Albert Kosdi en zijn vrouw Jolanda. Noord-Oost is afgeleid van Noorden in Zuid-Holland, waar de kwekerij eerst was gevestigd, en Oosterhout. Het oorspronkelijke bedrijf is opgericht door vader Gergely Kosdi, die in 1956 tijdens de Hongaarse Opstand op 19-jarige leeftijd naar Nederland was gevlucht.

'Anders dan tegenwoordig stonden Nederlanders te juichen voor vluchtelingen en werden ze met open armen ontvangen', zegt Kosdi. 'Mijn vader kwam in een gezin in Loosduinen terecht en was binnen twee weken aan het werk.'

Droom

Vader Kosdi had altijd al belangstelling voor de tuinbouw. Naast zijn werk ging hij naar de middelbare tuinbouwschool en leerde hij lassen. 'Zijn grootste droom was om voor zichzelf te beginnen, net als zijn vader, die een akkerbouwbedrijf had', legt de kweker uit. 'In 1965 kon hij 1,2 hectare pachten en daarop heeft hij samen met mijn moeder een komkommerkas neergezet.'

Naar mijn idee gaat plastic ten koste van de smaak van komkommers

Albert Kosdi, komkommerkweker in Oosterhout

Kosdi is de middelste van drie broers. De andere twee wonen in Hongarije en importeren trekkers en shovels die ze in Hongarije verkopen.

Drie teelten

In 2011 is de komkommerkwekerij verhuisd naar Oosterhout, omdat de gemeente de grond in Noorden wilde opkopen. Het bedrijf meet ruim 3 hectare, waarop Kosdi jaarlijks in drie teelten 5,5 miljoen komkommers produceert op steenwol en in teeltgoten.

De eerste planten, die van Plantenkwekerij Van der Lugt in Bleiswijk komen, gaan eind december de kas in en zijn begin februari oogstrijp. In de winter duurt het ongeveer 60 dagen na zaaien, voordat een komkommer oogstrijp is, in de zomer zo'n 40 dagen. De kwekerij heeft een gesloten watersysteem dat gebruikmaakt van regen- en bronwater en een waterbassin.

Twijfels aan biomassa

Voor het verwarmen van de kas en de CO2-voorziening maakt Kosdi gebruik van een ketel en van 192 zonnepanelen. Met schermdoeken probeert hij energie te besparen. 'Ik heb twijfels bij het gebruik van biomassa als energiebron, omdat fossiele brandstoffen ook afkomstig zijn van planten en bomen die in het verleden CO2 hebben opgenomen', zegt hij.

'Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar al het hout vandaan moet komen en het fijnstof dat vrijkomt, is een probleem, net als de manier waarop je CO2 kunt afvangen. Houtstookinstallaties kunnen in mijn ogen alleen maar draaien door subsidie. Geef mij voorlopig maar gas. Dat is schoon bij de verbranding en levert zowel warmte als CO2.'

Seizoensarbeiders

De kwekerij heeft vier vaste medewerkers en acht seizoensarbeiders uit Hongarije en Polen. De afzet van de komkommers loopt via telersvereniging Best of Four in Barendrecht, waarvan het areaal komkommers van de leden ongeveer 150 hectare beslaat van de in totaal zo'n 600 hectare in Nederland.

De seizoensarbeiders komen uit Hongarije en Polen.
De seizoensarbeiders komen uit Hongarije en Polen. © Vidiphoto

'Het grootste deel van onze komkommers komt terecht bij exportbedrijf Koornstra & Co in De Lier, die ze vooral in Noord-Duitsland afzet, met name bij de Aldi', zegt Kosdi. 'De overige hebben andere eindbestemmingen, zoals groothandelsmarkten en cruiseschepen.'

Veel komkommers gaan naar Aldi in Noord-Duitsland.
Veel komkommers gaan naar Aldi in Noord-Duitsland. © Vidiphoto

Plastic verpakking

De komkommers van Kwekerij Noord-Oost krijgen geen plastic verpakking. 'Dat is niet nodig omdat ze dagelijks vers naar de klanten gaan', legt de kweker uit. 'Dat plastic zit vaak om komkommers die een lange reis af moeten leggen, bijvoorbeeld uit Spanje. Dat gaat ten koste van de smaak', zegt hij.

'Sowieso kunnen wij hier een betere kwaliteit garanderen, omdat Spaanse kwekers allemaal met plastic tunnels werken en veel meer afhankelijk zijn van het weer. In Nederland hebben we een ideaal klimaat voor glasgroenten met de zachte winters en de milde zomers. Daarom vind ik de komkommerteelt nog steeds leuk.'

Nieuwe rassen

In de loop van de tijd heeft Kosdi de rassen regelmatig vernieuwd, omdat ze een betere kwaliteit qua smaak of gewicht gaven, minder bewerking nodig hadden of resistenter waren tegen bijvoorbeeld meeldauw en schimmels.

'Wij gebruiken zoveel mogelijk biologische gewasbescherming in de vorm van insecten en schimmelbestrijders. Ook proberen we ieder jaar voor onze veredelaar nieuwe rassen uit, waarvan we een paar honderd planten zetten.'

Gewascoöperatie Komkommer

Kosdi is woordvoerder van de Gewascoöperatie Komkommer, die 2,5 jaar geleden is opgericht. 'Ik vind het jammer dat het Productschap Tuinbouw is verdwenen. Ik vond het een goed instrument om onderzoek te doen en waaraan iedereen meebetaalde. Zo'n coöperatie is een stuk vrijblijvender en het ledenaantal valt wat tegen, terwijl ik ervan overtuigd ben dat samenwerking ons sterker maakt.'

'In- en verkoop meer in balans brengen'
'Als telersvereniging doen wij ons uiterste best om voor onze leden de verkoop van hun producten voor de best mogelijke prijs te doen', zegt directeur Ton van Dalen van Best of Four. 'We hebben de laatste jaren wat meer contracten af kunnen sluiten waardoor afnemers een vaste hoeveelheid vruchtgroenten krijgen aangeleverd en onze leden daarvoor een vaste prijs ontvangen. Het voordeel voor klanten is dat ze in zee gaan met een betrouwbare leverancier die jaarrond kwalitatief goede producten kan leveren', licht hij toe. 'Komkommerteler Albert Kosdi is een enthousiast lid van onze telersvereniging en daar zijn we blij mee. Buiten Nederland hebben we voor komkommers vooral concurrentie van Spanje, waardoor de prijzen soms onder druk staan. Dat heeft vooral te maken met de inkoopkracht van de retail, die uit steeds minder en grotere organisaties bestaat. We voeren nu verkennende gesprekken over een fusie met telersvereniging Van Nature. Daarmee hopen we de verkoopkant weer wat meer in balans te brengen met de inkoop.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer