Noord%2DHolland+vereenvoudigt+landschapsbeleid
Nieuws
© Bert Hartman

Noord-Holland vereenvoudigt landschapsbeleid

Provincie Noord-Holland is bezig met een vereenvoudiging van het landschapsbeleid onder de titel 'Bijzonder Provinciaal Landschap'. De provincie telt nu nog tien verschillende regimes, waar er vijf volstaan.

Deze week werden drie consultatiebijeenkomsten belegd in Bussum, Haarlem en Den Helder om de provinciale voornemens nader toe te lichten. De provincie begon in februari met de eerste verkenningen. De concrete uitkomsten worden later in de provinciale verordening opgenomen.

Voorzitter Rona Uitentuis van LTO Noord Noord-Holland juicht de herziening toe, maar voegt er wel aan toe scherp te letten op de precieze invulling. 'Op sommige kaarten staan ineens gebieden ingetekend, zoals bij Schagen, die nog niet eerder onder een bepaald regime vielen. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

Alert

Uitentuis roept lokale bestuurders daarom op om alert te reageren op onregelmatigheden. 'Sommige landschappelijke aanduidingen kunnen namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor individuele on-dernemers.'

Toch overheerst bij de provinciaal voorzitter bovenal het positieve gevoel over de inzet om tot een vereenvoudiging te komen. 'Het is een behoorlijk intensieve exercitie om die ware spaghetti aan regels uit elkaar te trekken en te herschikken zonder dat de beoogde doelen van al die regels verloren gaan. Het is een uitgelezen kans om daar meer samenhang in aan te brengen.'

Lappendeken

Met de jaren is er in Noord-Holland een lappendeken aan landschappelijke regimes ontstaan. 'Sommige regio's zijn er werkelijk onder bedolven. Zo valt het Ilperveld onder elf verschillende regimes. Dat is onwerkbaar, zowel economisch als ambtelijk. Vooral ook door de schaduwwerking die bepaalde regels hebben, bijvoorbeeld doordat sommige regimes ook uitgaan van bufferzones.'

Unesco, Natuurnetwerk Nederland, stiltegebieden en Natura 2000 zijn de regimes die, mede ook vanwege hun internationale karakter, worden gecontinueerd. De rest krijgt op termijn het predicaat 'bijzonder landschap'. Daarvoor zijn de kernwaarden op een rij gezet en uitgeschreven, legt Uitentuis uit. 'Overigens blijven we waken voor schaduwwerking en een ruime inkleuring van het bijzonder provinciaal landschap.'

Landschapsbehoud

De provinciaal voorzitter stelt ook voorstander te zijn van landschapsbehoud. 'Maar dan wel met ruimte voor ontwikkeling, niet door er een museum van te maken. Dat gewaardeerde landschap zou er niet zijn geweest zonder de actieve rol van de agrariërs. Die ontstaansgeschiedenis moet worden gerespecteerd. Wij hebben dat tijdens de consultatieronde opnieuw benadrukt en blijven dat ook doen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  35° / 20°
  10 %
 • Maandag
  35° / 21°
  10 %
 • Dinsdag
  33° / 21°
  10 %
Meer weer