D66+wil+opheldering+over+grondspeculatie
Nieuws
© Roel Dijkstra

D66 wil opheldering over grondspeculatie

D66 vraagt de ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoe het staat met de aanpak van grondspeculatie.

Kamerleden Jessica van Eijs en Joost Sneller van D66 stellen Kamervragen aan de beide ministers naar aanleiding van berichten over dubieuze handel in kavels van op papier nog landbouwgrond.

In april doken berichten op dat grondspeculanten bouwplannen van gemeenten belemmeren. Dat doen ze door kavels te versnippert door te verkopen met als doel het opdrijven van de prijs.

Deze vermeende dubieuze handel in gronden zou veel omvangrijker zijn dan eerder gedacht. Minstens twintig gemeenten zien hun bouwplannen bemoeilijkt door lokale grondspeculatie.

Agrarisch

Minister Ollongren van BZ onderkent dat speculatie van gronden kan leiden tot vertraging van een project: 'Ik kan echter niet beoordelen in hoeverre en in hoeveel gemeenten daadwerkelijk bouwplannen worden bemoeilijkt.'

Uit berichten in het Het Financieele Dagblad komt een beeld naar voren dat het veelal agrarische gronden betreft waarop (nog) geen woonbestemming of bedrijfsbestemming in een bestemmingsplan is gelegd. Er bestaan ook geen concrete plannen van de gemeenten om deze percelen in de nabije toekomst een woon- of bedrijfsbestemming toe te kennen.

Betreurenswaardig

Ollongren acht het betreurenswaardig als door prijsstijgingen van bouwgronden – al dan niet ten gevolge van grondspeculatie – woningbouwplannen geen doorgang vinden. 'Als woningbouwplannen worden belemmerd door meermaals doorverkopen van grond met het oogmerk van speculatie en zonder dat dit bijdraagt aan door een gemeente beoogde woningbouw, is dat geen goede ontwikkeling.'

D66 vraagt zich af of gemeenten wel voldoende instrumentarium tot hun beschikking hebben om versnippering van grond tegen te gaan. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kan hierbij helpen.

Van Eijs en Sneller twijfelen aan de effectiviteit van de wet die bepaalt dat eigenaren grond die zij willen verkopen eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Het houdt ongunstige verkaveling of versnippering van gronden en speculatie met gronden niet tegen vrezen de Kamerleden. Het duo ziet een lacune in de Wvg als dergelijke gronden als landbouwgrond worden aangeboden. Dan vallen ze veelal niet onder het het voorkeursrecht.

Structuurvisie

Ollongren laat weten dat het zeer wel mogelijk is om ook een voorkeursrecht te vestigen op agrarische gronden. 'Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad in een structuurvisie of bestemmingsplan vooruitlopend op het besluit tot het vestigen van een voorkeursrecht, een niet-agrarische bestemming aan de betreffende gronden toekent.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  20 %
Meer weer