Nulmeting Duitsland intacte staart

Duitse varkenshouders moeten voor 1 juli een risico-inventarisatie invullen en een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven te couperen. Ook moeten zij de mate waarin oor- en staartbeschadigingen voorkomen documenteren.

Nulmeting+Duitsland+intacte+staart
© Twan Wiermans

Daarvoor kunnen slachterijgegevens worden gebruikt. Daarnaast moet een Duitse varkenshouder twee keer per jaar steekproefsgewijs de schade inventariseren. Heeft in de twaalf maanden na de nulmeting meer dan 2 procent van de dieren beschadigingen aan oren of staart, dan mag de ondernemer doorgaan met couperen.

De varkenshouder moet dan ook maatregelen treffen om beschadigingen tegen te gaan. De verklaring geldt voor een jaar. De risico-inventarisatie en verklaring worden niet opgenomen in het Duitse kwaliteitssysteem.

Staarten couperen is sinds 1991 officieel verboden in de EU. Dat is jaren gedoogd, maar de EU scherpt het toezicht erop aan en wil inzicht in de grond grond waarop nog wordt gecoupeerd. Couperen gebeurt op dit moment nog in 26 van de 28 EU-lidstaten. De EU maande in 2017 onder andere Nederland, Duitsland en Denemarken tot meer actie.

Drie netwerken

In Nederland resulteerde dat in 2018 in drie netwerken. Een netwerk met fokbedrijven gericht op het fokken van opfokzeugen met lange staarten. Het tweede netwerk bestond uit vermeerderings- en vleesvarkensbedrijven die focusten op het reduceren van bijtgedrag bij zowel gecoupeerde als ongecoupeerde staarten.

Het derde netwerk omvatte experts van verschillende disciplines, zoals voeding, welzijn, huisvesting, klimaat en gedrag. Deze groep gaf op ad-hocbasis ondersteuning aan individuele bedrijven of clusters van bedrijven. De netwerken deden ook ervaring op met een 'on farm' risicobeoordeling.

Zes pijlers

Die risicobeoordeling rust op zes pijlers die elk voor zich van invloed zijn op diergezondheid en -welzijn. Het gaat om: thermisch comfort, luchtkwaliteit en licht; gezondheid en fitheid; voersamenstelling; indeling van en hygiëne in het hok; competitie en verrijkingsmateriaal.

Het idee achter de brede aanvliegroute is dat iedereen in de keten, met de ondernemer voorop, baat heeft bij gezonde varkens. Als diergezondheid en dierenwelzijn op orde zijn, ontstaan omstandigheden waarbij het mogelijk moet zijn varkens met intacte staarten te houden.

De risicobeoordeling wordt eind deze maand behandeld in het landelijk bestuur van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Naar verwachting komt die daarna beschikbaar voor de varkenshouderij.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  20 %
 • Maandag
  20° / 11°
  45 %
 • Dinsdag
  23° / 11°
  20 %
Meer weer