BO+Akkerbouw+wil+meer+aandacht+voor+kennisoverdracht
Nieuws
© Anton Dingemanse

BO Akkerbouw wil meer aandacht voor kennisoverdracht

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw ziet de doorstroom van kennis en beschikbaarheid ervan als een voornaam struikelblok bij het duurzamer maken van teeltsystemen.

Verduurzaming vereist volgens BO Akkerbouw veel kennis en ook de juiste bouwstenen om de teelt van akkerbouwgewassen rendabel te houden. De organisatie ziet daarom de kennisdoorstroom als een voornaam actiepunt in 2019. Voor ontbrekende kennis zijn onderzoeksprojecten in ontwikkeling.

Ook in het kader van kennis houdt BO Akkerbouw volgende maand een symposium in Lelystad. Dit gebeurt samen met Wageningen University & Research. Tijdens het symposium staan de bouwstenen voor duurzame teeltmethoden centraal. Het gaat dan onder meer om een vitale bodem, weerbare rassen en een evenwichtig pakket gewasbeschermingsmiddelen.

Quick scan

Stuurgroep Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw baseert de beperkte doorstroom van kennis over verduurzaming op een quick scan die is uitgevoerd door Aeres Hogeschool. De conclusie hiervan was dat wetenschap en praktijk onvoldoende met elkaar verbonden zijn op onderwerpen als bodemgezondheid, beslissingsondersteunende systemen (BOS) en biostimulanten.

Uit een enquête van AgriDirect, in opdracht van BO Akkerbouw, blijkt wel dat akkerbouwers volop kennis inkopen. Van de respondenten zegt 34 procent een BOS toe te passen. Daarvan is 40 procent gericht op de bestrijding van phytophthora in aardappelen. Voor 57 procent van de akkerbouwers is de onafhankelijke teeltadviseur de belangrijkste bron voor kennis over duurzame teeltmethoden.

Kennishiaten

Naast overdacht van kennis wil BO Akkerbouw ook aan de slag om kennishiaten in te vullen. Een analyse van adviesbureau Aleid Dik wijst uit dat meer kennis nodig is over ziekten en plagen, hun levenscycli en de relatie met gewasschade. Verder leiden ook de werkzaamheid van groene middelen en de inpassing ervan tot onderzoeksvragen.

Met actieplan Plantgezondheid bundelen akkerbouworganisaties hun krachten en inspanningen via BO Akkerbouw. De ambitie van de brancheorganisatie is uiteindelijk om als Nederlandse akkerbouwsector in 2030 koploper te zijn in duurzame teeltmethoden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer