Volop+draagvlak+voor+collectief+akkerbouwonderzoek
Nieuws
© Han Reindsen

Volop draagvlak voor collectief akkerbouwonderzoek

Voor 85 procent van het Nederlandse areaal hebben akkerbouwers inmiddels op verzoek van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw gegevens verstrekt voor de bijdrage aan het collectief akkerbouwonderzoek.

In totaal hebben 78 procent van alle Nederlandse akkerbouwers hun bedrijfsgegevens al doorgegeven aan BO Akkerbouw. Dat gebeurde in de vorm van een machtiging via RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of via een schriftelijke opgave. De akkerbouwers die hun gegevens hebben verstrekt vertegenwoordigen 85 procent van het akkerbouwareaal in Nederland.

• Lees ook: Onafhankelijk akkerbouwonderzoek is onmisbaar

In een reactie meldt BO Akkerbouw dat de registratie in deze mate duidt op voldoende draagvlak en dat de akkerbouwers daarmee het belang van gezamenlijk onafhankelijk onderzoek bevestigen. Akkerbouwers kunnen aan het eind van 2018 een factuur verwachten om aan hun verplichte bijdrage voor het collectieve onderzoek te voldoen.

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw berekent dat voor dit jaar een totaal bedrag van 2,25 miljoen euro wordt binnen gehaald. Dit totale budget is exclusief de korting en uitvoeringskosten en dus netto beschikbaar voor onderzoek.

Tarieven definitief

BO Akkerbouw heeft de tarieven voor het onderzoek voor 2018 definitief vastgesteld. Iedere akkerbouwer met granen, suikerbieten of aardappelen draagt bij aan het onderzoeksprogramma. De tarieven per hectare bedragen 13,20 euro voor pootgoed en consumptieaardappelen, 8,80 euro voor zetmeelaardappelen en suikerbieten en 4,40 euro voor granen.

Omdat het onderzoek van belang is voor alle Nederlandse akkerbouwers verklaarde de overheid het programma, de financiering en de verplichte registratie als verbindend. Het betekent dat alle akkerbouwers moeten meebetalen. Binnenkort schrijft BO Akkerbouw de telers aan die zich nog niet geregistreerd hebben. Zij krijgen alsnog de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer