Belangstelling voor mediwiet groeit snel

Het Canadese consultantbureau MNP heeft vorige maand een marktonderzoek gepresenteerd dat de mogelijkheden voor de cannabisteelt in kaart brengt. Uit dat onderzoek blijkt dat medicinale toepassing van cannabis een wereldwijde groeimarkt is. Nederlandse telers willen hierop inhaken.

Belangstelling+voor+mediwiet+groeit+snel
© Bedrocan

Belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland pleitte onlangs voor het legaliseren van medicinale cannabisteelt in Nederland. De achterliggende gedachte is dat deze teelt een nieuwe bron van inkomsten kan opleveren. Daarbij beschikken Nederlandse telers over de kennis en kunde om hoogwaardige producten te leveren die aan de eisen van de farmaceuten voldoet.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland vreest dat andere landen in het gat in de markt springen, als Nederland het niet doet.

Ontwikkelingen in Canada

Deze visie wordt onderschreven door ontwikkelingen in Canada. Deze natie heeft op 17 oktober 2018 de productie en consumptie van recreatieve en medicinale cannabis gelegaliseerd. Daarmee werd op slag een nieuw vakgebied aangeboord, waarin de Canadezen zich nu specialiseren. Zij zijn wereldwijd actief en maken daarbij gretig gebruik van producten van Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers.

Grootste potentieel ligt bij medische toepassing cannabis

Onderzoekers van Canadees accountants- en adviesbureau MNP

Het Canadese accountants- en adviesbureau MNP heeft onderzocht wat wereldwijd de marktkansen zijn van cannabisproducten. MNP heeft daarbij marktanalyses gemaakt. De conclusie luidt dat de markt wereldwijd groeiende is, wat kansen biedt voor ondernemers.

MNP constateert dat de recreatieve cannabis op dit moment de meeste aandacht krijgt van het Canadese publiek, maar het grootste potentieel voor wereldwijde groei ligt bij medische toepassingen van cannabis.


Wereldwijde trends

MNP baseert zich voor die conclusie op wereldwijde trends. Cannabis is in de meeste landen een verboden middel, maar dat begint te veranderen. Met name ten aanzien van de medicinale toepassingen is het beeld gekanteld. Veel landen onderzoeken de mogelijkheden. De integratie van cannabis in de gezondheidszorg biedt volgens de onderzoekers daarom de komende jaren de beste ondernemerskansen.

Een belangrijke ontwikkeling is dat medicinale toepassingen voor cannabis de afgelopen jaren in tal van landen wettelijk is toegestaan, waar dat voorheen niet het geval was. Landen als Mexico, Zuid-Korea, Thailand, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië hebben de regelgeving allemaal aangepast.

In veel andere landen heeft de overheid vergunningen verstrekt aan een beperkt aantal bedrijven om cannabis te produceren voor medische toepassing.

Duitsland afhankelijk van import

Het toestaan van deze gecontroleerde teelt betekent niet dat de producten in voldoende mate voorhanden zijn. MNP heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat Duitsland tot ten minste 2020 volledig afhankelijk zal zijn van import, om aan de vraag naar medicinale cannabis te voldoen.

MNP heeft voor diverse landen een analyse gemaakt van de mogelijkheden. Nederland wordt door MNP niet gezien als een land dat grote potentie heeft om een legale cannabisproductie voor de gezondheidszorg op te zetten. De medische toepassingen zijn niet zo ver geïntegreerd in de gezondheidszorg als in bijvoorbeeld Duitsland of Malta.

Negatieve associaties

Dat wijten de onderzoekers onder meer aan de negatieve associaties met cannabis. Ook is het moeilijker om financiering te krijgen in Nederland, in vergelijking met andere landen.


Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland ziet in deze conclusies bevestigd wat hij al voorzag: Nederland gaat achterlopen. 'Dit rapport geeft aan hoe groot die markt is', zegt Van der Tak. 'Canadese bedrijven zijn nu al in de meeste landen actief. Met onze kennis van tuinbouw zouden dat eigenlijk Nederlandse bedrijven moeten zijn. De regering moet aan de bak.'

Volksgezondheid

In Nederland valt de levering en productie van medicinale cannabis aan apotheken en wetenschappelijke instellingen onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Dit bureau valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

BMC contracteert de teler middels een Europese aanbestedingsprocedure waarop iedereen kan inschrijven. Aan de teler worden strenge eisen gesteld, zoals gestandaardiseerde teelt volgens de richtlijnen voor Good agricultural Practices (GAP) en Good Manufactoring Practices (GMP). Verder moet de teler financieel stabiel zijn en geen criminele achtergrond hebben.

De teler moet een opiumontheffing bezitten en een overeenkomst sluiten met het BMC. De teler mag enkel telen wat door het BMC wordt besteld. De gehele oogst wordt gekocht en fysiek weggehaald bij de teler. In Nederland wordt medische cannabis commercieel geproduceerd door het bedrijf Bedrocan. Dit is de enige door de overheid erkende teler.

Kamervragen over kansen voor glastuinders
De ambitie die Glastuinbouw Nederland en enkele tuinders hebben geuit om met medicinale cannabisteelt aan de slag te gaan, is niet onopgemerkt gebleven in de Haagse politiek. D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en minister-president Mark Rutte schriftelijk gevraagd hoe zij over de mogelijkheden voor Nederlandse glastuinders denken. Verder vraagt het Kamerlid welke regels en wetten grootschalige productie van medicinale cannabis belemmeren. Bergkamp wil daarnaast weten of de bewindslieden bereid zijn de mogelijkheid te verkennen om medicinale cannabis te laten kweken. Recent heeft een groep tuinders een gesprek over medicinale cannabis gehad met de minister-president. Bergkamp hoort graag wat dit heeft opgeleverd. De antwoorden op de Kamervragen volgen waarschijnlijk binnen zes weken.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer