Dierenkieswijzer+toont+diervriendelijke+politiek
Nieuws
© Marcel Bekken

Dierenkieswijzer toont diervriendelijke politiek

In aanloop naar de Europese verkiezingen lanceert de Dierencoalitie de Dierenkieswijzer. Op dierencoalitie.nl is het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementariërs in kaart gebracht.

De Dierenkieswijzer toont hoe politici hebben gestemd over zaken als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren.

De Dierenkieswijzer biedt stemmers inzicht in de diervriendelijkheid van partijen, zodat zij daar tijdens de verkiezingen volgens de Dierencoalitie op 23 mei rekening mee kunnen houden. Veel wet- en regelgeving wordt in de Europese politiek bepaald. Zo hebben Europarlementariërs grote invloed op het welzijn van dieren, stelt de Dierencoalitie.

Stemhokje

'Miljarden dieren zijn afhankelijk van de resultaten van de Europese verkiezingen', stelt voorzitter Dirk-Jan Verdonk van de Dierencoalitie. 'Met de Dierenkieswijzer stimuleren we mensen om in het stemhokje ook aan dieren te denken. Wie de Dierenkieswijzer invult, ziet welke partij wat betreft stemgedrag het meest overeenkomt met de standpunten van de invuller. De Dierenkieswijzer geeft daarover geen waardeoordeel, maar roept uiteraard mensen op om diervriendelijk te stemmen.'

Uit het stemgedrag blijkt dat politieke partijen verdeeld zijn over onder meer de intensieve veehouderij en het verbieden van bepaalde slachtmethoden, zoals onverdoofd slachten of bedwelmen met CO2 bij varkens. 'Nu de Nederlandse overheid steeds meer uitgaat van Europese wet- en regelgeving voor dieren, kan de kiezer met zijn of haar stem echt een verschil maken voor dieren.'

Stellingen

De Dierenkieswijzer laat het stemgedrag van politieke partijen zien aan de hand van elf stellingen. Bovendien hebben alle politieke partijen de kans gekregen om hun standpunt en keuzes uit te leggen. Politieke partijen die niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn – Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS – konden niet worden meegenomen. Aan deze partijen is wel gevraagd hoe ze zouden hebben gestemd als ze dat wel waren, maar volgens de Dierencoalitie is daarop niet gereageerd.

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van de volgende dierenbeschermingsorganisaties: stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International, Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals, IFAW, Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep 'Rechten voor al wat leeft', stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vissenbescherming, World Animal Protection, Sea First en de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties.

Weer

 • Zaterdag
  19° / 7°
  40 %
 • Zondag
  20° / 7°
  10 %
 • Maandag
  22° / 8°
  10 %
Meer weer