Vijf+vragen+over+het+resultaat+van+FloraHolland
5 vragen
© FloraHolland

Vijf vragen over het resultaat van FloraHolland

Bloemenveiling Royal FloraHolland presenteerde vorige week de jaarcijfers van 2018. Hoe heeft de directie van de veiling het gedaan in het afgelopen jaar? 'Beter dan in 2017', oordeelt de raad van commissarissen van de coöperatie, hoewel het beleid op twee strategische onderdelen achterblijft bij de verwachtingen.

Wat waren de belangrijkste strategische prioriteiten van FloraHolland in 2018?

FloraHolland heeft onder de naam 'De Kracht van de Marktplaats' voor 2018 op drie punten de strategie aangescherpt. Dat gebeurde onder het mom dat de tijd van meerjarenstrategieplanning voorbij is omdat de ontwikkelingen in de sector, economie en maatschappij daarvoor te snel gaan. De strategie moet daarom met regelmaat worden getoetst op de veranderende wensen van klanten.

De drie prioriteiten van de veiling waren het verbeteren van de dienstverlening aan kwekers en kopers, het uitbouwen van het digitale platform Floriday en het mogelijk maken van een uniforme logistieke dienstverlening door de logistiek integraal te besturen.

Op welk van deze drie terreinen heeft de veiling goed gepresteerd?

Dat is op één terrein: de dagelijkse dienstverlening. Van de partijen werd vorig jaar 96 procent binnen de gestelde tijdsnormen afgeleverd in de box van de klant. Dat percentage is hoger dan de ondergrens van 95 die is vastgesteld voor 2018, en een stuk beter dan in 2017.

Waar waren de prestaties van FloraHolland onvoldoende?

Bij de andere twee prioriteiten.

Het uitbouwen van het digitale platform Floriday liep vertraging op. Dat had onder andere te maken met de bundeling van krachten met het digitale platform van de handel Blueroots, waardoor het plan van aanpak veranderde. Eind 2018 waren 1.200 kwekers actief op Floriday. De voortgang ging daarmee niet snel genoeg, vindt de raad van commissarissen.

De vooruitgang die de bloemenveiling boekte bij de integrale logistieke besturing van de marktplaats FloraHolland ging evenmin in het gewenste tempo. Het harmoniseren van de automatisering op de locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg – onder andere nodig om landelijk te kunnen veilen – blijkt een grotere hobbel dan gedacht.

Tijdens dit proces kwam de directie erachter dat ieder van de drie marktplaatsen zijn eigen dynamiek heeft, met eigen soort klanten en producten. FloraHolland wil daarom eerst goed in kaart brengen wat harmonisatie voor gevolgen heeft voor die verschillende culturen..

Waarom velt de raad van commissarissen een oordeel over deze punten?

Dat heeft te maken met de beloning van de directie. De directieleden krijgen een vast salaris, maar kunnen daar bovenop bonussen ontvangen. Daarvoor is een stelsel van 'kritische prestatie-indicatoren' (kpi's) in het leven geroepen. Als de directie een score van 100 procent haalt, heeft de algemeen directeur recht op een bonus van 30 procent op zijn vaste salaris en de financieel directeur op een bonus van 20 procent.

Heeft de directie het beter gedaan dan in 2017?

De jaren 2017 en 2018 zijn niet een-op-een met elkaar te vergelijken. Anders dan in voorgaande jaren waren er in 2018 voor de directieleden geen individuele kpi's van kracht. De raad van commissarissen had voor het afgelopen jaar vijf algemene kpi's vastgesteld, naast de drie hierboven genoemde nog voor het operationeel resultaat van het bedrijf en de cultuur van FloraHolland.

In 2017 werd gekeken naar meer elementen, waaronder de omzet en het programma 'het nieuwe veilen'. De score van de directie in het afgelopen jaar was 80 procent. De gecombineerde score van algemene en individuele kpi's in 2017 lag op 50 procent. Het resultaat was daarmee in 2018 beter dan in 2017.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  34° / 18°
  10 %
 • Zondag
  33° / 20°
  10 %
 • Maandag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer