%27Met+waterwindmolen+grondwaterstand+op+peil+houden%27
Interview
© Koos van der Spek

'Met waterwindmolen grondwaterstand op peil houden'

De constante bodemdaling en de daarmee gepaard gaande problemen zet ondernemers ertoe zelf met oplossingen komen om de inklinking te remmen. Een ervan is melkveehouder Marc Verhoef, die met zijn vrouw een melkveebedrijf heeft in Kockengen, waarvan het land half in polder Spengen en half in Kockengen ligt.

Wat merkt u van de bodemdaling?

'We hebben zelf al zo'n dertig jaar onderwaterdrainage liggen om inklinking tegen te gaan. Ik zie dat het werkt. De percelen met drainage zijn vlak en liggen hoger dan de ongedraineerde percelen. Deze liggen hol.

'Dat betekent dat we op onze gedraineerde percelen de koeien eerder naar buiten zouden kunnen doen. Dat doen we niet altijd, want we zijn erg zuinig op ons land. Dus liever de koeien het land op als het al een tijdje droog is dan wanneer het nog te nat is.'

Wat heeft u voor oplossing bedacht?

'We werken al jaren met een windmolen op ons land in polder Spengen en zien de gevolgen van bodemdaling. Samen met mijn vader heb ik een idee uitgedacht om deze waterwindmolen in te zetten om de grondwaterstand op een constant peil te houden. Van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kregen we de kans dit idee verder uit te werken. Eigenlijk wat ze in de polder Spengen doen met drukdrains en een pomp, doen wij hier met onze onderwaterdrainage en een molen.'

Hoe werkt het dan?

'Normaal gesproken kan een molen alleen water uitpompen, maar wij hebben deze molen zo gemaakt, dat hij ook water kan inpompen. We hebben een buffervat van 3 kuub in de slootkant gegraven. Daar hangt een vlotter in, die de hoogte van het waterpeil in het vat meet. Als het water te hoog wordt, begint de molen vanzelf water uit pompen en als het water dan weer op peil is, stopt de molen met pompen door uit de wind te draaien, en vice versa.'

En dat werkt?

'Ja, we werken hier nu driekwart jaar mee en al die tijd hebben we de grondwaterstand op 35 centimeter beneden maaiveld weten te houden.

'Het land is droger. Vorig jaar konden we rond deze tijd dat perceel nog niet op. Nu kan het wel. De werking is vergelijkbaar met de methode waar het waterschap mee experimenteert in polder Spengen, al is dit in mijn ogen wel duurzamer en natuurvriendelijker. Zo behoeft de molen geen onderhoud en er is geen stroom voor nodig. Dit is een mooie oplossing voor land dat ver weg ligt van een stroompunt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer