Boeren+Delfstrahuizen+duiken+in+veenbodem
Nieuws
© Niels de Vries

Boeren Delfstrahuizen duiken in veenbodem

Boeren rond Delfstrahuizen gingen vrijdagmiddag met adviseurs van Aequator het land van hun collega Peter Holkema in om meer te weten te komen over de bodem in het veenweidegebied. Het was het eerste veldbezoek in het project Bodem APK in het gebied.

De komende jaren ligt er een grote uitdaging in de Friese veenweidegebieden. Deze gebieden kampen met bodemdaling, daarnaast wil de provincie vanuit de Friese Veenweidevisie de peilen verhogen. Om hier vanuit de landbouw goed op in te kunnen spelen is inzicht in de bodem, bodemleven en grondwater noodzakelijk, stelt LTO Noord. Deelnemers kunnen door te analyseren met hulp van adviseurs een plan maken om de bodem te verbeteren.

Volgens adviseur van Aequator Jan van Berkum moeten boeren tijdens Bodem APK niet blijven hangen in het analyseren, maar is het ook van belang om oplossingen te bedenken. 'Elk perceel in Delfstrahuizen is weer anders', concludeert hij na onderzoek in het gebied. 'Veel sloten zijn gedempt, het is een bonte toestand. De verschillen in hoogte zijn ook enorm.'

Rietveen

Het eerste perceel dat werd aangedaan is een goed perceel, stelt melkveehouder Holkema. 'Met name het voorste stuk doet het heel goed. Het groeit altijd wel. We moeten soms wachten met kuilen vanwege de draagkracht. Iets verderop groeit er veel minder gras'.

Ook Van Berkum is goed te spreken over de kwaliteit van het 'rietveen', geeft hij aan bij de kuil. 'Het is zacht en het veert bijna. Je ziet het gras zowat groeien. De grond bestaat uit mooi ronde korreltjes en er zijn genoeg wormen. Het veen is goed doorlatend. De lange wortels vertellen dat de ontwatering goed is.'

Na het graven van een kuil even verderop constateert de adviseur dat de grond 'geen rare grond is'. Toch blijft de grasgroei in vergelijking met het voorste stuk flink achter. Volgens de adviseur is het dichter veen, dat daardoor minder poreus is. Er zit minder vocht en zuurstof in.'

Jammer

Bij melkveehouder Theunis Holtrop, een van de deelnemende boeren, blijft de vraag openstaan waarom op een perceel op de ene plek het gras veel beter groeit dan op de andere plek . 'Daar is nog geen goede verklaring voor gevonden. Iedereen wil de grond hebben waar we het eerste waren. We weten nog veel te weinig van de bodem. Dat is jammer. Ik hoop door middel van dit project mijn kennis over de bodem te vergroten. Uiteindelijk doel is dat we met praktische oplossingen een betere kwaliteit van de grond krijgen.'

Een van die oplossingen kan greppeldrainage zijn. Over aanleg hiervan denkt Holkema op een stuk aan de andere kant van het bedrijf na. 'Hier zitten slechte plekken, het wordt elk jaar natter. De opbrengsten zijn lager en de kwaliteit van het gras wordt slechter.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer