IJsseldijk+op+de+schop+tussen+Zwolle+en+Olst
Nieuws
© Ruben Meijerink

IJsseldijk op de schop tussen Zwolle en Olst

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst, aan de oostkant van de IJssel, moet worden versterkt en gaat daarom tussen 2023 en 2026 flink op de schop. Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de overlast voor boeren langs de IJssel zo veel mogelijk beperken.

Toch gaat een deel van de bedrijven met land aan de dijk de gevolgen ondervinden. Vanwege onder meer het stijgende waterpeil als gevolg van de klimaatverandering gelden er nieuwe normen voor de Nederlands dijken. Tussen Olst en Zwolle moet de dijk worden verstevigd en tussen Windesheim en Zwolle ook nog eens verhoogd.

De uitvoering staat gepland tussen 2023 en 2026. Alle woningen blijven in dit voorstel behouden. Het voorstel bestaat voor een groot deel van de IJsseldijk uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale 'pipingoplossing'. Dat wil zeggen dat er constructies of doek in de grond worden geplaatst waardoor zand niet kan wegspoelen door kwelwater. De verticale oplossing zorgt er gelijk voor dat er landinwaarts minder grond hoeft worden aangebracht om de dijk te verstevigen.

Versteviging

'Dat is gunstig voor de boeren in het gebied', vertelt omgevingsmanager Joosje Bachman. 'In dit plan wordt de dijk tussen de 0 en 20 meter landinwaarts verstevigd. Er wordt dus grond opgebracht om tegendruk te geven als het water aan de andere kant tegen de dijk staat. Zonder verticale oplossing zou dat enkele tientallen meters zijn.'

In dit plan wordt de dijk tussen de 0 en 20 meter landinwaarts verstevigd

Joosje Bachman, omgevingsmanager

Volgens bestuurder Stephan Rientjes van LTO Noord-afdeling Salland is de variant die nu voorligt, het minst ongunstig voor de landbouw. 'Wij kunnen daar natuurlijk ook niet dwars voor gaan liggen. Veiligheid is belangrijk. Dat begrijpt iedereen.'

Schadeloosstelling

LTO Noord vindt het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met de grondeigenaren en dat er goed wordt overlegd. 'Daar hoort ook een goede schadeloosstelling bij. Uiteraard geldt dat voor grond die niet meer gebruikt kan worden voor landbouwkundig gebruik, maar ook voor grond die tijdelijk niet te gebruiken is tijdens de werkzaamheden.'

Rientjes hoopt verder dat er mogelijkheden zijn om grond te ruilen met het waterschap. 'Het waterschap heeft het over meekoppelkansen. Dit vinden wij zo'n kans. Daarnaast hopen wij dat er een oplossing kan komen voor het landbouwverkeer door Wijhe. Dat moet nu door de bebouwde kom en dat zorgt voor onveilige situaties. Dat zal in overleg moeten met de provincie, maar als de N35 straks af is, is het ook de bedoeling dat er minder verkeer over de dijk zal rijden.'

Meer details

Het waterschap heeft allerlei organisaties betrokken bij de plannen en ook een groep van ongeveer honderd 'dijkdenkers' heeft meegedacht over verschillende varianten. Er ligt nu een conceptvoorkeursalternatief voor waar het bestuur van het waterschap eind dit jaar een beslissing over zal nemen. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt en zullen er meer details bekend worden.

Het waterschap houdt de komende tijd enkele inloopbijeenkomsten. Op 9 april in Zwolle, 11 april in Herxen en op 16 april in Wijhe.

Weer

 • Vrijdag
  18° / 14°
  50 %
 • Zaterdag
  19° / 9°
  40 %
 • Zondag
  19° / 10°
  10 %
Meer weer