Utrecht+komt+met+brede+regeling+nieuwe+natuur
Nieuws
© Koen van Wijk

Utrecht komt met brede regeling nieuwe natuur

Met een subsidie van 85 procent van de agrarische waarde geeft provincie Utrecht de aanleg van nieuwe natuur een impuls. Voorwaarde is wel dat de grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Uiteindelijk wil Utrecht nog zo'n 700 hectare nieuwe natuur toevoegen aan de huidige ruim 30.000 hectare natuur in de provincie.

De aanleg van nieuwe natuur vlot minder dan de provincie een paar jaar geleden nog hoopte, al komt er elk jaar nog natuur bij. 'Met deze nieuwe subsidie zorgen we ervoor dat we de kansen ook kunnen grijpen als die zich voordoen', verwacht natuurgedeputeerde Mirjam Maasdam.

De nieuwe regeling is breder gericht dan de oude PNB-subsidieregeling. Die was bedoeld voor Particuliere Natuurterrein Beherende organisaties. Op de nieuwe subsidie kan iedereen, die aannemelijk maakt dat hij nieuwe natuur kan aanleggen en beheren, een beroep doen.

Ontpachtingsvergoedingen

Maasdam creëert hiermee een oplossing voor grond binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) die langjarig is verpacht. 'Ontpachtingsvergoedingen waren tot nu toe niet subsidiabel, hiermee kan de pacht worden afgekocht. Dat biedt mogelijkheden om een gesprek over bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing aan te gaan.'

De subsidieregeling is ook gericht op landbouwgrond, waarvan de pachtovereenkomst afloopt. 'Dat is het moment als je grond een andere bestemming wilt geven, maar vaak blijkt dan de financiële drempel toch te hoog', aldus Maasdam. 'Voortaan hoeft de nieuwe grondeigenaar de aankoop niet meer voor te financieren, maar betaalt die bij aankoop alleen de natuurwaarde. Zo nemen we een groot obstakel weg.'

De provincie legt afspraken over het soort natuur dat moet worden aangelegd wel vast bij de notaris, zodat nieuwe natuur ook voor altijd natuur blijft.

Minder heisa

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sinds 2013 de naam van de ecologische hoofdstructuur van Nederland: een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De aankoopsubsidie NNN-gronden is een extra middel om het NNN te vergroten.

Regelingen als de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschapsbeheer (SKNL) blijven bestaan. Bij de nieuwe regeling hoeft de grond echter niet in bezit te zijn, of per se de afgelopen vijf jaar te zijn gebruikt voor landbouw. Ook hoeft er nog geen vastomlijnd inrichtingsplan te liggen.

Rondpompen

De nieuwe regeling kost de provincie niet eens meer geld: tot nu toe koopt de provincie vaak eerst grond aan voor natuurontwikkeling, om die daarna weer door te verkopen aan natuurbeherende organisaties of andere potentiële natuurbeheerders. Maasdam: 'Dat is feitelijk rondpompen van geld en levert de provincie behoorlijk wat kosten op. Met deze nieuwe regeling gaat de grond meteen naar de eindbeheerder. Minder heisa, minder kosten en meer natuur'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 15°
  20 %
 • Maandag
  27° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  31° / 15°
  10 %
Meer weer