Uitspraak CBb biedt ruimte voor verweer tegen mestboetes

Veehouders die procederen tegen een mestboete, kunnen een nieuw verweer inbrengen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed op 18 december 2018 in hoger beroep drie belangrijke uitspraken en vernietigde daarmee de opgelegde boetes.

Uitspraak+CBb+biedt+ruimte+voor+verweer+tegen+mestboetes
© Twan Wiermans

Voor de drie veehouders betekende dit dat na jarenlang procederen de boetes van tafel gingen. Het gaat om mestboetes die zijn opgelegd op grond van overtreding van de gebruiksnormen (artikel 7) of het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht (artikel 14).

'Kort gezegd worden die boetes opgelegd als de mestboekhouding niet sluitend is', zegt advocaat Angelique Perdaems van Hertoghs advocaten. Veehouders die nog een procedure hebben lopen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de rechtbank of bij het CBb, roept zij op een beroep te doen op de uitspraken van het CBb van 18 december 2018.

De belangrijkste uitspraak is op internet te vinden onder ECLI:NL:CBB:2018:652. Het CBb deed uitspraken in procedures van een melkveebedrijf en een varkensbedrijf. Daarin verwijst het CBb naar de genoemde uitspraak.

Mestboekhouding niet sluitend kan ook door andere oorzaken

Angelique Perdaems, advocaat Hertoghs advocaten

Aanleiding

Vanaf 2016 voerde Hertoghs advocaten voor een varkenshouder een procedure bij het CBb in opdracht van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). In die procedure stelde de ondernemer dat hij zich onvoldoende kon verweren tegen de hem opgelegde boete.

Verder voerde de varkenshouder aan dat RVO.nl niet kon bewijzen dat er sprake was van een overtreding omdat de als bewijs gebruikte fosfaat- en stikstofgehalten te onnauwkeurig waren bepaald. Dit doordat de bemonstering van de afgevoerde mest niet aan de wettelijke nauwkeurigheidseisen voldeed, de begin- en eindvoorraad werden geschat en de productie aan de hand van forfaits werd bepaald.

De ondernemer stelde dat zulke onnauwkeurige gegevens niet voor beboeting mogen worden gebruikt. Het CBb gaf op 18 december geen oordeel over de vraag of RVO.nl heeft bewezen dat er sprake was van een overtreding.

Oordeel

Het CBb gaf wel een oordeel over het standpunt van de varkenshouder dat hij zich onvoldoende heeft kunnen verweren tegen de boete. Van doorslaggevend belang daarbij is het feit dat RVO.nl geheime marges hanteerde bij de beoordeling of een boete wordt opgelegd. Die marges betreffen correcties op diverse posten van de mestboekhouding.

'De varkenshouder kon zich daardoor niet verweren tegen de boete. Bij het verweer tegen het boetevoornemen moet hij de marges kennen die RVO.nl hanteert. Omdat de varkenshouder die marges niet kende, heeft het CBb de boete herroepen', zegt Perdaems.

Lopende zaken

De uitspraak heeft ook gevolgen voor lopende zaken. Het gaat om mestboetes die met toepassing van artikel 7 of 14 van de Meststoffenwet zijn opgelegd waarbij wordt aangevoerd dat de mestboekhouding niet kloppend is als gevolg van onjuiste fosfaat- en/of stikstofgehalten.

Perdaems roept veehouders die zo'n procedure hebben lopen tegen een mestboete op ook een beroep te doen op de uitspraak van het CBb. Dit kunnen ze kenbaar maken bij hun eigen adviseur of advocaat.

Al gevoerde procedures

De advocaat onderzoekt nog of de uitspraak van het CBb ook met terugwerkende kracht van toepassing is op zaken die al zijn gepasseerd. Veehouders kunnen zich met vragen richten tot de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

POV-voorzitter Linda Janssen: 'De procedure loopt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de NVV en daar hebben wij goede afstemming mee. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van uitspraken en argumentatie om onze varkenshouders te helpen sterker te staan in verweer. Daarnaast gebruiken we die kennis voor onze inzet op het nieuwe mestbeleid.'

Linda Janssen: goede kans dat boete van tafel gaat
Voorzitter Linda Janssen van de Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) ziet in de uitspraak van het CBb voor varkens- en melkveehouders een kans die ze niet voorbij moeten laten gaan. 'Het CBb geeft in de uitspraak argumenten om boetes aan te vechten met een goede slagingskans. Veehouders die nog boetes open hebben staan, hebben daarmee goede kans dat hun boete van tafel gaat. Direct financieel voordeel dus.' Janssen vervolgt: 'Het CBb geeft met de uitspraak duidelijk aan dat RVO.nl in gebreke is gebleven door marges die het hanteert om te corrigeren niet openbaar te maken. Dat geeft voor veehouders veel onduidelijkheid rond het voeren van een goede mestboekhouding.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer