LTO+aan+provincies%3A+maak+pas+op+de+plaats+met+stikstofaanpak
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO aan provincies: maak pas op de plaats met stikstofaanpak

LTO Nederland roept provincies op geen besluit te nemen over het intrekken van vergunningen voor niet-gebruikte ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof. Dat verzoek geldt zolang de Raad van State geen uitspraak over de PAS heeft gedaan.

De Raad van State behandelt momenteel een zaak waarbij de vergunning rond het PAS ter discussie staat. De uitkomst van de zaak kan de inzichten over de bestaande PAS-vergunningen doen veranderen of gevolgen hebben voor de ontwikkelingsruimte die nu niet wordt gebruikt. LTO vindt het daarom voorbarig om nu intrekkingsprocedures te starten.

Het is volgens LTO niet ondenkbaar dat de Raad van State besluit dat de PAS als systeem in orde is, maar dat ontwikkelruimte voorlopig niet mag worden uitgegeven. Het intrekken van ontwikkelingsruimte kan betekenen dat deze ruimte definitief verdwijnt en dat leidt op geen enkele wijze tot ruimte voor andere bedrijven. Die bedrijven hebben dan geen mogelijkheid meer om te investeren in emissiereducerende maatregelen met een deugdelijk verdienmodel.

Heruitgave

LTO wijst erop dat bij het inwerking treden van de PAS met de provincies is afgesproken dat dat ingetrokken ontwikkelingsruimte weer beschikbaar moet komen voor heruitgave, ook aan landbouwbedrijven.

LTO benadrukt dat de ontwikkelingsruimte niet zonder reden is gegeven. De sector heeft zich ertoe verplicht om tot 2020 10 Kton emissie te verminderen ten opzichte van referentiejaar 2013. Onderdeel van het afsprakenpakket is dat ontwikkelingsruimte kan worden ingetrokken die niet binnen twee jaar is benut nadat deze onherroepelijk is vergund.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Het PAS bevat maatregelen voor agrarische bedrijven die leiden tot een afname van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Een deel van de daling mag worden ingezet voor nieuwe activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit is de ontwikkelingsruimte.

Verschillende boeren hebben van hun provincie een bericht gekregen, waarin stond dat de termijn waarbinnen zij de ontwikkelingsruimte moesten gebruiken, voorbij is. De provincie wil die ruimte intrekken. Daardoor raken de boeren die ruimte kwijt en zij maken zich nu zorgen over ontwikkelingsmogelijkheden van hun bedrijf.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer