LTO+Noord+laakt+verlenging+gaswinning+Blija
Nieuws
© DIRK HOL

LTO Noord laakt verlenging gaswinning Blija

LTO Noord is tegen verlenging en uitbreiding van de gaswinning in het Noordoost-Friese Blija. Dat stelt de organisatie in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Sinds 1985 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blija, dat bestaat uit drie putten. De NAM wil de gaswinning verlengen en nieuwe putten plaatsen om het gas uit de ondergrond van het kleine veld te kunnen winnen. Het bedrijf verwacht tot 2050 gas te kunnen produceren uit Blija.

LTO Noord vreest dat grote agrarische belangen op het spel staan wanneer de gaswinning in Blija wordt verlengd. 'Het landgebruik boven genoemde winningen is grotendeels agrarisch. Dit kan gevolgen hebben voor de agrarische productie als de onroerende goederen', reageert de organisatie op het concept-instemmingsbesluit op het winningsplan Blija.

Gebakken peren

Hoewel veel minder gas wordt gewonnen dan in Groningen, vindt LTO Noord-afdelingsvoorzitter Noardeast-Fryslân Menno van der Veen dat de vinger aan de pols moet worden gehouden. 'Iedereen geeft aan dat het allemaal wel mee valt, maar dat werd vroeger in Groningen ook gezegd. Terwijl de boeren daar nu wel met de gebakken peren zitten.'

Wat hij vooral mist, zijn een nulmeting, monitoring van onder andere verzilting, omgekeerde bewijslast en een goede schadevergoeding. Ook maakt Van der Veen zich zorgen over de manier waarop het gas gewonnen wordt. Omdat het harde zandgesteente zo hard is, stroomt het gas niet vanzelf naar de put.

Chemicaliën

Met hydraulisch stimuleren kan de NAM toch in bepaalde kleine velden, waaronder die van Blija, gas winnen. 'Er gaan chemicaliën de grond in. Daar heb ik een heel slecht gevoel over. Dat is raar spul. Het is de vraag wat dat op langere termijn met de grond en ons voedsel doet.'

Wat LTO Noord bovendien zeer verontrust, is de kans op bodemdaling. 'Door gaswinning is de bodem al 2 centimeter gedaald. TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen achten het aannemelijk dat de toekomstige bodemdaling nog 3 tot 4 centimeter bedraagt. De totale bodemdaling door gaswinning kan op het diepste punt rond de 8,3 centimeter liggen.'

Bodemdaling

De effecten van deze bodemdaling zullen gevoeld worden, is de overtuiging van LTO Noord. 'Niet alleen doordat met die maaivelddaling een voor agrarische productie benodigde optimale waterhuishouding mogelijk in het geding komt, maar ook doordat bodemdaling door gaswinning verzilting kan versterken.'

LTO Noord geeft aan dat 'het bagatelliseren van zorgen' als een rode draad door het conceptbesluit loopt. 'Wij vinden dat in het besluit onvoldoende blijk wordt gegeven van het besef dat er onder burgers en boeren, gelet op de omwikkelingen in Groningen, een forse deuk is geslagen in het vertrouwen in partijen die verantwoordelijkheid dragen rond de winning van aardgas.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer