Keurmerk voor huisvesting seizoensarbeider

Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de agrarische sector hebben deze week het Agrarisch Keurmerk Flexwonen gelanceerd. Het keurmerk is vrijwillig en kan ondernemers voordelen bieden. Zo mogen zij met het keurmerk huisvestingskosten op het minimumloon inhouden.

Keurmerk+voor+huisvesting+seizoensarbeider
© Monique Jansen

Werkgevers en werknemers in de sector hebben met het keurmerk afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de agrarische sector en past bij de vaak kortdurende periode waarin mensen worden gehuisvest, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit.

De eisen zijn gebaseerd op de 'Nationale verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten', een akkoord uit 2012. Het keurmerk wordt beheerd door LTO Nederland en is ingediend bij de Raad voor Accreditatie. Naast LTO zijn de werknemersorganisaties FNV en CNV, de vakorganisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland en de regionale LTO-organisaties betrokken bij de totstandkoming van het keurmerk.

Voordelen

'Een keurmerk biedt ondernemers veel voordelen', zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap & Economisch Beleid bij LTO Nederland. 'Ondernemers kunnen zich met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen onderscheiden in een krappe arbeidsmarkt. Goede en veilige huisvesting op het eigen bedrijf wordt hiermee geborgd. Het keurmerk beschermt de werknemer tegen ondermaatse huisvesting van derden en lange reistijd. Het geeft gemeenten handvatten voor een duidelijker huisvestingsbeleid.'

Het keurmerk beschermt de werknemer

Wim van den Boomen, LTO-portefeuillehouder Goed Werkgeverschap & Economisch Beleid

Van den Boomen is dan ook blij dat er een keurmerk is. 'De land- en tuinbouw zet zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Voor tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders was nog geen keurmerk beschikbaar. Daarom ben ik er trots op dat we met werknemers- en werkgeversorganisaties de handen ineen hebben geslagen.'

Administratieve lasten

Nu de normen zijn vastgesteld, kunnen agrarisch ondernemers de huisvesting op het eigen erf zich voorbereiden op het komende seizoen. Audits voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen worden afgenomen door drie certificerende instellingen die in het kader van GlobalGap vaak al jaarlijks bij bedrijven zijn. Hiermee worden de kosten en administratieve lasten tot een minimum beperkt.

Naar verwachting worden de eerste bedrijven begin maart 2019 gecertificeerd. Accreditatie neemt over het algemeen ongeveer een jaar in beslag. De partijen achter het keurmerk hebben aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om 'ingroeitijd' gevraagd. Die ingroeitijd is belangrijk in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies.
Die wet eist dat het keurmerk geaccrediteerd moet zijn voordat de kosten van de huisvesting op het wettelijk minimumloon van de werknemer kan worden ingehouden. Met de ingroeitijd kunnen ondernemingen de kosten van de huisvesting op het wettelijk minimumloon van de werknemer inhouden, voordat de accreditatie is afgerond.

Cao's

De eisen aan de huisvesting zijn door werkgevers en werknemers samen opgenomen in de cao's Open Teelten en Glastuinbouw. De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting uit 2012.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen komt naast het bestaande SNF-keurmerk voor huisvesting te staan. Dit keurmerk is ook gebaseerd op de nationale intentieverklaring uit 2012. Binnen SNF is echter geen geschikte categorie voor huisvesting die past bij de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden, bijvoorbeeld tijdens de oogst, tussen 1 april en 1 november.

Certificeren kan via een van de drie bevoegde instellingen
Ondernemingen die willen worden gecertificeerd, kunnen zich bij een van bevoegde certificerende instellingen aanmelden. Dat zijn Control Union Certifications BV, SGS Nederland en Vinçotte ISACert Nederland. De kosten van certificering verschillen. De drie organisaties kunnen een offerte aanbieden. Leden van LTO Nederland en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen korting op de certificeringskosten. Zaken die in de voorwaarden voor het keurmerk worden meegenomen en geborgd, zijn onder meer de kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van de huisvesting van de seizoensarbeiders.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 12°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer