Herstel+biodiversiteit+vraagt+om+stimulerende+wetgeving
5 vragen
© Het Hoge Noorden

Herstel biodiversiteit vraagt om stimulerende wetgeving

Het Deltaplan Biodiversiteit moet komend jaar worden omgezet in een concrete uitvoeringsagenda. Daarvoor wordt nadrukkelijk steun en samenwerking gezocht bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen De extra kosten moeten door de hele keten worden gedragen.

Wat is het precieze doel van het deltaplan?

De opstellers geven geen specifieke doelen van bijvoorbeeld het streefaantal hectares kruidenrijk grasland, of het aantal insecten in 2030. In plaats daarvan ligt er een inspanningsbelofte die moet leiden naar 'een florerende delta voor mens en natuur'.

Wat is de armslag van deze coalitie?

Het deltaplan raakt 90 procent van het Nederlandse oppervlak. Het geldt voor agrarische gronden, parken, bermen een natuurgebieden. De brede coalitie wil dat ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen ook een bijdrage leveren. Organisaties in de bebouwde omgeving, zoals woningcorporatie en projectontwikkelaars, doen nog niet mee. Dat is wel het streven, want ook in nu nog betegelde achtertuintjes is verbetering van de stedelijke biodiversiteit mogelijk.

Wat zijn de vervolgstappen?

De initiatiefnemers willen met dit deltaplan nog meer organisaties bewegen om mee te doen. Daarnaast willen ze dat de overheid komt tot stimulerend en coherente wetgeving die de biodiversiteit ten gunste komt. Voorzitter Louise Vet ziet een verwevenheid met de kringloopaanpak van landbouwminister Carola Schouten en het klimaatakkoord. Volgens haar kan een andere invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid het herstel van de biodiversiteit aanjagen.

Zijn er al concrete plannen?

Ja, in 2019 starten 25 beheereenheden van Natuurmonumenten met de uitvoering van een landbouwscan, waarin ze samen met boeren actief op zoek gaan naar kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Boeren kunnen bijdragen aan het beheer en onderhoud van openbaar groen en daarbij regionale kringlopen meer sluitend maken. LTO en BoerenNatuur zullen vanaf 2019 boeren hierin actief stimuleren en ondersteunen en roepen wegbeheerders op om daarover met ondernemers afspraken te maken.

Hoe worden boeren vergoed voor hun inspanningen?

Uitgangspunt is dat de extra kosten door de hele keten worden gedragen. Daarnaast moeten de inspanningen zorgen voor een plusje op de prijzen. Het deltaplan voorziet onder meer in de stapeling van beloningen. Dit wordt al getest met de Biodiversiteitsmonitor van FrieslandCampina, Wereld Natuur Fonds en Rabobank. Boeren kunnen onder meer een rentekorting ontvangen. In navolging gaat nu ook de Brancheorganisatie Akkerbouw een biodiversiteitsmonitor ontwikkelen.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer