LTO+op+Texel+tekent+bezwaar+aan+tegen+zonnepark
Nieuws
© Douwe Korting

LTO op Texel tekent bezwaar aan tegen zonnepark

LTO Noord op Texel verzet zich tegen de aanleg van zonnepark op het eiland. TexelEnergie heeft vorige maand een vergunningaanvraag ingediend voor een zonnepark aan de Pelikaanweg van 15 hectare.

Met het park zou twee derde van alle huishoudens op het eiland van stroom kunnen worden voorzien. Als alles volgens plan verloopt zou dit eind volgend jaar kunnen zijn gerealiseerd.

TexelEnergie roept haar klanten op om ook mee te financieren in het project, onder de noemer van Zonnepark Texel Solar. De financiering is in handen van Ecorus dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten.

Kort door de bocht

Volgens Arnold Langeveld van LTO Noord gaat de gemeente met haar eerste positieve reactie op een mogelijke vergunningverlening ‘veel te kort door de bocht.’ Volgens de landbouwvoorman maakt Texel in een soort ‘paniekreactie’ ineens veel haast om de duurzaamheidsdoelen voor 2020 te halen om qua energie zelfvoorzienend te zijn.

Ook andere landbouwpercelen zijn dan niet langer veilig, terwijl ons areaal de laatste jaren al steeds meer onder druk is komen te staan

Arnold Langeveld, voorzitter LTO Noord Texel

Langeveld is van mening dat er voldoende goede alternatieven zijn, die niet ten koste gaan van het landbouwareaal. ‘Met een windturbinepark met acht turbines op zee kunnen we het hele eiland Texel van groene stroom voorzien. Burgers kunnen daar ook in investeren.’

Daken landbouwbedrijven

Wat betreft de aanleg van zonnepanelen, zijn er op de daken van landbouwbedrijven ook nog vele vierkante meters beschikbaar. ‘En als het toch op de grond moet, waarom dan niet in een natuurgebied? Maar dat wordt wel als onwenselijk gezien.’

Langeveld is sowieso bang voor precedentwerking als de gemeente overstag gaat. ‘Ook andere landbouwpercelen zijn dan niet langer veilig, terwijl ons areaal de laatste jaren al steeds meer onder druk is komen te staan.’

Eerlijk oordeel

Om een goed en eerlijk oordeel te kunnen vellen over een mogelijk nieuw zonnepark, moet volgens Langeveld eerst beter in kaart worden gebracht wat de precieze mogelijkheden zijn op het eiland voor het opwekken van duurzame energie. ‘Hoe zit het bijvoorbeeld met de potentie van alternatieve energiebronnen zoals geothermie?’

Langeveld vindt dat de gemeente ook een plicht heeft om zuinig om te gaan met het aanzicht van het buitengebied. ‘Natuurlijk wordt gesproken over landschappelijke inpassing van de panelen, maar oplossingen binnen bebouwd gebied zijn beter te verantwoorden dan in de open ruimte.’

Bezwaren

LTO Noord heeft alvast in een schriftelijke reactie aan de raad haar bezwaren kenbaar gemaakt. Het ruimtelijke beleid voor zonneparken staat pas bij een volgende raadscommissievergadering op de agenda.

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer