Kan+emissie+gewasbescherming+verder+omlaag%3F
Nieuws
© Han Reindsen

Kan emissie gewasbescherming verder omlaag?

Tijdens de gewasbeschermingsbijeenkomsten van LTO-vakgroep Akkerbouw is er vooral aandacht voor emissie. Kan het nog minder? Emissies blijven een aandachtspunt in de bedrijfsvoering.

Emissies naar het milieu vormen de achilleshiel van gewasbescherming. Om deze emissies de komende jaren verder terug te dringen, is er een 'Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten' ontwikkeld. Dat vraagt nogal wat van telers.

Waarom eigenlijk? Wat gaat er nu (nog) niet goed, wat kan beter en hoe dan? Tijdens de gewasbeschermingsbijeenkomst praat LTO telers bij over actuele ontwikkelingen, innovatieve (spuit)techniek en mogelijkheden voor toepassing op het eigen bedrijf.

Oppervlaktewater

Aanhoudende normoverschrijdingen in het oppervlaktewater bedreigen de toelating van middelen en leiden tot steeds strengere gebruiksvoorschriften. Residuen in het milieu worden geassocieerd met achteruitgang in biodiversiteit.

In 2019 wordt bekend of de sector is geslaagd in het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen: 50 procent minder normoverschrijdingen ten opzichte van 2013. Daarop vooruitlopend wordt in Den Haag al druk geschreven aan een Hoofdlijnenakkoord voor een betere naleving en handhaving van emissiebeperking.

Er is ook reden tot optimisme. Steeds meer telers treffen voorzieningen om erfemissie terug te dringen. Het gebruik van driftarme doppen en spuittechnieken neemt toe. En met resultaat, blijkt uit cijfers over de milieulast. Dankzij ontwikkelingen op gebied van precisietechnologie, slim datagebruik en robotisering zijn de komende jaren nog veel stappen zetten.

Aanmelden

Tijdens de bijeenkomsten praat de vakgroep de leden bij over actuele ontwikkelingen en mogelijkheden om de emissie nog verder te beperken. De eerste bijeenkomsten zijn op 15 januari in Wapse (vanaf 13.00 uur) en Den Bosch (vanaf 19,30 uur).

Aanmelding vooraf is verplicht. Per bijeenkomst kunnen maximaal zestig personen deelnemen in het kader van verlenging van de spuitlicentie. Dit maximum is vastgesteld door Bureau Erkenningen. Indien je jezelf niet vooraf aanmeldt, telt jouw deelname mogelijk niet mee als verlengingspunt.

Studievorderingen

Voor verlenging van elk type spuitlicentie moet een aantal kennisbijeenkomsten worden bijgewoond. Bureau Erkenningen informeert alle licentiehouders jaarlijks over de studievorderingen. Op erkenningen.nl lees je meer over de verlengingseisen en de studievordering.

LTO Nederland organiseert in deze periode zes erkende gewasbeschermingsbijeenkomsten, die meetellen voor het thema 'Veiligheid en techniek'. Deelname telt mee voor verlenging van zowel licenties 'Uitvoeren Gewasbescherming' als licenties 'Bedrijfsvoeren Gewasbescherming'. De organisatie wordt verzorgd in samenwerking met LTO Ledenvoordeel.

Tarieven

Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB die een gewasbeschermingsbijeenkomst willen bijwonen voor verlenging van hun spuitlicentie, betalen 35 euro (exclusief btw) bij aanmelding en betaling (via iDEAL) vooraf. Optioneel kun je via automatische incasso betalen: het totaalbedrag wordt dan 45 euro (exclusief btw).

Bij aanmelding ter plekke is betaling uitsluitend per automatische incasso mogelijk. Genoemde tarieven gelden ook voor gezinsleden en werknemers van leden. Geef hiervoor het lidnummer door bij aanmelding. Leden die uit interesse een bijeenkomst willen bijwonen (dus niet voor een punt), kunnen gratis naar binnen. Niet-leden betalen altijd 65 euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer