Werkgroep+gewasbescherming+vraagt+inbreng+groentetelers
5 vragen
© VidiPhoto

Werkgroep gewasbescherming vraagt inbreng groentetelers

LTO-vakgroep Vollegrondsgroente start met een werkgroep gewasbescherming. Voor praktische kennis en advies wordt gezocht naar telers die hieraan willen deelnemen. Zij kunnen volgens de vakgroep het beste aangeven welke knelpunten er zijn.

Wat doet de werkgroep gewasbescherming vollegrondsgroente?

De werkgroep is op dit moment nog in oprichting. Peter van 't Westeinde is een van de coördinatoren Effectief middelenpakket (CEMP) bij LTO Nederland en is op zoek naar vollegrondsgroentetelers die hierin zitting willen nemen. Niels Zuurbier, voorzitter van de LTO-vakgroep vollegrondsgroente zal er voorlopig leiding aan geven.

Er zijn al een zestal adviseurs gevonden van adviesgroepen als Delphy en Agrifirm die in de werkgroep zullen meedraaien. Het doel is om een zo breed mogelijk middelenpakket te hebben bij de bescherming van gewassen.

Wat doet de coördinator Effectief middelenpakket?

Hij kan zelf geen toelatingen aanvragen, maar hij kan wel middelen en oplossingen onder de aandacht brengen bij partijen als Bayer en Syngenta. Hij heeft bovendien veel contacten in binnen- en buitenland die hij kan aanwenden.

Een van de dingen die hij of zij doet, is het in de gaten houden van de mogelijkheden in buurlanden. Soms zijn sommige middelen al wel toegestaan in Duitsland of België, maar nog niet in Nederland.

Gaat het alleen om gewasbescherming?

Het gaat om middelen, dat kunnen ook niet-chemische middelen zijn. Niet-chemische middelen hebben ook een toelating nodig. De Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) bestaat niet meer.

Biologische telers kunnen ook deelnemen?

Ja, de LTO-vakgroep Vollegrondsgroente wil graag een brede afspiegeling van de sector, gangbaar en biologisch, maar ook vanuit verschillende gewassen. Het idee is dat telers uit eigen ervaring het beste weten wat de knelpunten zijn.

Een belangrijk aspect is het uitwisselen van ervaringen en kennis. Met de wisselwerking tussen verschillende gewasgroepen en tussen biologisch en niet-biologisch, hoopt LTO juist op nieuwe inzichten.

Is er al ervaring met zo'n werkgroep?

Ja, bij LTO Nederland draaien al verschillende van zulke werkgroepen. Van 't Westeinde heeft daar bijvoorbeeld ook ervaring mee in de boom- en champignonteelt.

Vergelijkbare werkgroepen zijn er in de fruitteelt, bollenteelt en glastuinbouw. In het verleden is er ook al eens een geweest in de vollegrondsgroentesector. De werkgroep komt in principe twee keer per jaar samen, maar functioneert ook als netwerk om elkaar tussentijds op de hoogte te houden.

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer