Schiermonnikoger+kaas+in+2020+in+schappen
Nieuws
© Ilja Zonneveld

Schiermonnikoger kaas in 2020 in schappen

Het maken van Schiermonnikoger kaas komt een stap dichterbij. Partijen verwachten dat de eerste kazen in 2020 in de schappen liggen.

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog verminderen hun veestapel met 35 procent. De boeren kijken met provincie Fryslân, gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten en het ministerie van LNV hoe ze het inkomstenverlies kunnen compenseren. Een van de middelen is de productie van een Schiermonnikoger kaas. Een marktonderzoek start in 2019 om de vraag in kaart te brengen.

Doordat op het eiland intensief geboerd wordt, is de neerslag van stikstof op de duinen en kwelders te hoog. Deze stikstofdepositie moet volgens het beheerplan van de duinen met 35 procent verlaagd worden. Het lagere aantal koeien zorgt naast een vermindering van de stikstofdepositie ook voor een betere biodiversiteit in de polder. Provincie Fryslân steunt de boeren met 153.300 euro om de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Bekijk meer over: