Wisselend+beeld+bij+verontreiniging+compost
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Wisselend beeld bij verontreiniging compost

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft geen aanwijzingen dat compost in Nederland op grote schaal ernstig is verontreinigd door plastic. Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Door Rijkswaterstaat is een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van verschillende afvalstromen, waaronder groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) en naar de uit GFT geproduceerde compost. De voorlopige, nog niet gepubliceerde, resultaten geven een wisselend beeld van de mate waarin compost plastic deeltjes bevat. Dit hangt namelijk af van herkomst en inzamelsysteem van GFT en van de verwerkingsmethode.

In de brief aan de Tweede Kamer geeft ze aan dat hoe schoner het GFT wordt ingezameld, hoe schoner de compost is. In dit verband is het belangrijk dat gemeenten actief naar hun burgers communiceren wat er wel en niet in de GFT-bak mag. Door eisen die aan compost worden gesteld, met name vanuit de akkerbouw, verandert het beleid van de gemeenten en wordt meer vervuiling uitgezeefd.

‘Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet stelt dat compost niet meer dan 0,5 gewichtsprocent aan bodemvreemde niet-biologisch afbreekbare delen mag bevatten. Dit is de maximale norm voor plastic en andere vervuilingen, zoals metalen, glas of bouwmaterialen samen’, schrijft Van Veldhoven.

Keurkompost

In aanvulling op de wet- en regelgeving eist een groot deel van de voedings- en levensmiddelenindustrie in Nederland dat bij de productie van gewassen uitsluitend gebruik gemaakt wordt van compost waaraan strengere eisen worden gesteld ten aanzien van onzuiverheden: Keurcompost klasse A (maximaal toegestane hoeveelheid bodemvreemd materiaal 0,05 procent) of Keurcompost klasse B (maximaal toegestane hoeveelheid bodemvreemd materiaal 0,1 procent).

Van Veldhoven: ‘Ik het positief dat er private partijen zijn die zichzelf strengere eisen opleggen dan die in de wetgeving zijn opgelegd. Zeker als dergelijke eisen door een groot deel van de sector worden opgepakt. Keurcompost verwerkt ongeveer 60 procent van alle compost in Nederland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer